02/02/2016 - 09:04

Thẩm định quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động mạng Viettel Cần Thơ đến năm 2020, định hướng 2025

(CT)- Sáng 1-2-2016, Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động mạng Viettel tại Cần Thơ đến năm 2020, định hướng 2025. Đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp.

Theo quan điểm quy hoạch là nhằm phát triển hạ tầng viễn thông "xanh", đảm bảo mỹ quan đô thị, thân thiện môi trường; phát triển hạ tầng viễn thông bền vững, chất lượng và hiệu quả nhằm mục tiêu phát triển mạng lưới kiên cố, an toàn, phát triển hạ tầng cột ăng-ten mạng vô tuyến 2G, 3G, 4G,… và phát triển mạng ngoại vi theo công nghệ GPON, đảm bảo cung cấp đa dịch vụ "siêu băng rộng". Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động Viettel Cần Thơ đến năm 2020, định hướng 2025 là phát triển luôn đi đôi giữa sản xuất kinh doanh và đảm bảo an ninh, quốc phòng. Trong giai đoạn này, tiếp tục duy trì, ổn định chất lượng mạng lưới của tất cả các mạng dịch vụ đang khai thác, co hẹp và thu hồi các thiết bị công nghệ cũ như ADSL, PSTN… đẩy mạnh và đưa vào khai thác công nghệ mới 4G, 5G, GPON… phát triển rộng khắp trên tất cả quận, huyện.

Tại cuộc họp, đa số ý kiến của hội đồng thẩm định đồng ý với quy hoạch của Viettel Cần Thơ. Bên cạnh đó, hội đồng cũng đưa ra một số góp ý để hoàn thiện bản quy hoạch, như: bản quy hoạch cần phải nêu các dự án đầu tư theo mức ưu tiên; trong quá trình thực hiện có thể phối hợp với các đơn vị khác để dùng chung hạ tầng; cần nêu rõ giải pháp thực hiện sau khi quy hoạch được phê duyệt; cần tăng tỷ lệ ngầm hóa để đảm bảo mỹ quan đô thị…

N.H

Chia sẻ bài viết