24/01/2016 - 19:59

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN THỚI LAI

TẬP TRUNG THAM MƯU TẠO CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ TRÊN NHIỀU MẶT CÔNG TÁC

Phòng Nội vụ huyện Thới Lai vừa tham mưu Thường trực UBND huyện chuyển đổi vị trí công tác đối với 5 công chức địa chính của các xã trong huyện. Trước đó, Phòng cũng đã tham mưu Thường trực UBND chuyển đổi vị trí công tác của 5 công chức địa chính các xã, thị trấn và 6 trưởng công an xã, thị trấn trong huyện. Việc làm này nhằm ngăn ngừa tiêu cực, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của các công chức. Bên cạnh đó, Phòng cũng đã tham mưu cho Thường trực UBND huyện chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Đó chính là những điểm nổi bật mà Phòng Nội vụ huyện Thới Lai đã tập trung khắc phục và đạt nhiều kết quả tốt sau đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Nói về việc tham mưu Thường trực UBND huyện chuyển đổi vị trí công tác của các công chức nêu trên, đồng chí Hồ Hồng Sương, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Thới Lai, cho biết: Trong đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4), tập thể Chi bộ và lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện đã phân tích chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm thuộc trách nhiệm của đơn vụ như: việc tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) có mặt hạn chế nên một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tự đặt thêm thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân; một số công chức chưa nâng cao ý thức chấp hành công vụ và vi phạm trong thực thi công vụ… Nhằm khắc phục khuyết điểm này, sau đợt kiểm điểm, cùng với tham mưu Thường trực UBND huyện chấn chỉnh các đơn vị khắc phục khuyết điểm trong công tác CCHC và xử lý nghiêm những công chức vi phạm, phòng đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Thường trực UBND huyện đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Tính đến nay, UBND huyện đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác của 11 cán bộ. Trong đó có 5 công chức xã, thị trấn và 6 trưởng công an xã. Hiện đang tiếp tục chuyển đổi vị trí công tác của công chức địa chính các xã Trường Thành, Định Môn, Xuân Thắng, Trường Xuân và Thới Thạnh. Việc chuyển đổi vị trí công tác của các công chức được thực hiện công khai, minh bạch, khoa học, hợp lý nên các công chức đã chấp hành tốt. Anh Lê Ngọc Dũng, công chức địa chính xã Trường Thắng, bộc bạch: "Trước đây tôi làm công chức địa chính thị trấn Thới Lai. Từ tháng 2-2013, Chủ tịch UBND huyện ra quyết định điều động tôi về làm công chức địa chính xã Trường Thắng. Thời gian đầu chuyển đổi vị trí công tác tôi gặp nhiều khó khăn, do chưa quen địa bàn mới. Nhưng với sự giúp đỡ của cán bộ, công chức xã và cán bộ ấp, dần dần tôi đã nắm bắt làm tốt công việc, hàng năm được tập thể đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao". Theo đồng chí Hồ Hồng Sương, việc chuyển đổi vị trí công tác đã ngăn ngừa được tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nên 3 năm nay huyện không có công chức có hành vi sách nhiễu, nhận tiền hối lộ của nhân dân trong thực thi công vụ như trước đây.

Bộ phận một cửa huyện Thới Lai giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Nhằm thực hiện tốt công tác CCHC, hơn 3 năm qua, Phòng Nội vụ huyện Thới Lai đã tham mưu cho Thường trực UBND huyện chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt công tác CCHC và những cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ. Phòng đã tham mưu Thường trực UBND huyện chỉ đạo in ấn và phát hành 10.000 cuốn sổ tay với nội dung quy định giải quyết các thủ tục hành chính phát cho người dân; chỉ đạo thực hiện niêm yết bộ thủ tục hành chính tại 33/108 nhà thông tin ấp. Đặc biệt, năm 2014, Phòng đã phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu Thường trực UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn trong huyện thực hiện mô hình liên thông "3 trong 1" – Đây là bước đột phá trong CCHC, được người dân đánh giá cao. Chị Nguyễn Thị Út, người dân thị trấn Thới Lai, kể: "Hôm rồi tôi đi làm giấy khai sinh cho con, chỉ trong 9 ngày, tôi được bộ phận một cửa thị trấn giúp làm luôn thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi và thủ tục nhập hộ khẩu nên đã giảm bớt công sức đi lại, đỡ tốn kém và rất tiện lợi". Theo đồng chí Hồ Hồng Sương, nhờ nỗ lực tham mưu thực hiện tốt công tác CCHC, 3 năm qua, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân của các cơ quan, đơn vị trong huyện đúng hẹn đạt trên 99%, không xảy ra trường hợp đơn vị tự đặt thêm thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân và không có trường hợp công chức vi phạm trong thực thi công vụ phải thi hành kỷ luật. Hàng năm, công tác CCHC của huyện được UBND thành phố xếp loại tốt.

Cùng với tham mưu đẩy mạnh công tác CCHC, hơn 3 năm qua, Phòng Nội vụ huyện Thới Lai đã tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ. Theo đồng chí Hồ Hồng Sương, Trưởng phòng, trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, Chi bộ và lãnh đạo phòng đã thẳng thắn phân tích chỉ ra hạn chế như: Một số cán bộ chủ chốt cấp xã chưa tốt nghiệp THPT và năng lực công tác chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, nhưng phòng chậm tham mưu Thường trực Huyện ủy và UBND huyện thay thế; trình độ chuyên môn, chính trị và học vấn của đội ngũ cán bộ cơ sở, ấp còn hạn chế, chưa ngang tầm nhiệm vụ được giao. Sau kiểm điểm, Phòng đã tập trung tham mưu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về công tác cán bộ. Nổi bật là phòng đã phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Thường trực Huyện ủy và UBND huyện thay thế những cán bộ chủ chốt cấp xã không đạt chuẩn trình độ chính trị, chuyên môn. Đồng thời, phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu thực hiện tốt Đề án nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Trong 3 năm qua, có 145 cán bộ các cấp của huyện đã được đưa đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn (trong đó có 14 thạc sĩ, 126 đại học, 5 trung cấp); có 211 cán bộ xã, ấp được đi học bổ túc văn hóa. Nhiều cán bộ sau đào tạo, trình độ chuyên môn, học vấn được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng chí Lê Văn Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thới Tân, nói: "Trước đây, tôi chỉ có bằng trung cấp chính trị - hành chính. Được huyện quan tâm đưa đi đào tạo, cuối năm 2015 tôi đã tốt nghiệp đại học luật. Khóa đào tạo giúp tôi có thêm nhiều kiến thức về chuyên môn nên thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành đạt hiệu quả hơn". Theo thống kê của Phòng Nội vụ huyện, đến nay, 100% cán bộ cấp huyện đã đạt chuẩn trình độ chuyên môn, 100% công chức cấp xã đạt chuẩn trình độ chuyên môn (tăng 9,6% so với năm 2012) và 93% cán bộ các ban, ngành, đoàn thể cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn (tăng hơn 30% so với năm 2012).

Với việc triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, đến nay, Phòng Nội vụ huyện Thới Lai đã khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm được phân tích chỉ ra trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính và công tác cán bộ của huyện. Tuy nhiên, theo đồng chí Hồ Hồng Sương, Trưởng phòng Nội vụ huyện, mặc dù đã khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm nhưng việc tham mưu Thường trực UBND huyện thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ chưa nhiều, nhất là đối với cán bộ cấp huyện; tham mưu thực hiện các mô hình mới, hiệu quả trong công tác CCHC chưa nhiều; vẫn còn một số cán bộ, công chức được đưa đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn chưa đúng vị trí công việc; vẫn còn một vài cán bộ chủ chốt có trình độ học vấn, chuyên môn, chính trị thấp không còn điều kiện đào tạo nhưng chậm được thay thế… Thời gian tới, Phòng Nội vụ huyện sẽ tập trung tham mưu Thường trực UBND huyện chỉ đạo khắc phục những hạn chế này.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết