29/01/2011 - 21:34

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, Mai Như Toàn:

Tập trung rà soát, kịp thời bổ sung, điều chỉnh quy hoạch

 

Rà soát bổ sung và điều chỉnh quy hoạch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trên lĩnh vực quản lý quy hoạch xây dựng của ngành xây dựng trong năm 2011. Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ, ông Mai Như Toàn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, cho biết:

- Cùng với việc tập trung rà soát quy hoạch, kịp thời bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, Sở Xây dựng sẽ triển khai các chương trình nhà ở xã hội như: Nhà ở sinh viên, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở dân cư vùng lũ... Trong đó, nhà ở sinh viên đang triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố có tiến độ xây dựng tốt, được Bộ Xây dựng đánh giá cao. Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị cũng đang triển khai lập 3 đồ án chuyên ngành, gồm: Cây xanh đô thị, thoát nước, xử lý chất thải rắn. Công tác quản lý xây dựng được tăng cường, thực hiện thanh tra, kiểm tra như: quản lý chất lượng xây dựng, xử lý xây dựng không phép, trái phép được thực hiện thường xuyên, liên tục kịp thời chấn chỉnh để ngày càng đi vào nề nếp. Năm 2010 xây dựng không phép, sai phép giảm mạnh, khoảng 30% so với năm 2009...

* Những vấn đề tồn tại trong quản lý xây dựng chúng ta chưa thể khắc phục, hướng xử lý ra sao, thưa ông?

- Hiện nay, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý xây dựng ở địa phương (quận, huyện, xã, phường) còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu khi được phân cấp. Do đó, nhiều lúc, nhiều nơi cán bộ không quản lý được còn để diễn ra tình trạng xây dựng không phép nhất là ở các vùng ven đang đô thị hóa nhanh... Năm 2011 - năm “Trật tự, kỷ cương đô thị” - do vậy, ngoài nhiệm vụ thường xuyên như rà soát quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý chất lượng công trình... Sở Xây dựng tập vào trọng tâm những việc sau:

Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài được xây dựng và quản lý đúng theo quy hoạch đã duyệt. 

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cùng các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề “Trật tự, kỷ cương đô thị” trình thành phố ban hành làm cơ sở để các đơn vị tổ chức thực hiện.

Tập trung hoàn thành các đồ án quy hoạch, nhất là đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030, làm cơ sở để triển khai lập mới hoặc điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Hoàn thành quy hoạch xây dựng chuyên ngành như: Xử lý rác thải, nước thải, cây xanh đô thị. Hoàn thành quy hoạch các xã theo tiêu chí nông thôn mới... Các đồ án quy hoạch được xây dựng trên cơ sở phải đảm bảo chất lượng, có tầm nhìn dài hạn...

Tham mưu cho UBND thành phố trong việc lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị theo tinh thần Thông tư 19/2010/TT-BXD ngày 22-10-2010. Trước mắt, lập quy chế cho quận trung tâm Ninh Kiều làm cơ sở để các tổ chức và công dân dễ dàng tiếp cận với quy định xây dựng một cách chủ động và có trật tự, nề nếp.

Từng bước thiết lập trật tự, kỷ cương đô thị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về lĩnh vực xây dựng và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong tất cả các lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố.

* Thưa ông, ngành đã có hỗ trợ gì trong quá trình đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các khu dân cư để từng bước “lấp đầy” các khu quy hoạch đã được duyệt?

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, Sở Xây dựng sẽ tham mưu cho UBND thành phố theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư triển khai các dự án khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn thành phố; cùng các sở, ngành hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, định kỳ báo cáo với UBND thành phố về tiến độ thực hiện các dự án.

Thời gian qua, nhiều chủ đầu tư dự án khu dân cư do nhiều lý do như: vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, vốn đầu tư gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản “đóng băng”... đã làm cho nhiều dự án triển khai chậm. Năm 2010, Sở Xây dựng cũng đã tham mưu cho thành phố thu hồi nhiều dự án chậm triển khai hoặc không đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án... Năm 2011, Sở Xây dựng vừa đôn đốc nhà đầu tư triển khai dự án chậm hoặc không triển khai, đồng thời tiếp tục tham mưu thành phố mạnh tay hơn với các nhà đầu tư không thực hiện dự án theo kế hoạch đã cam kết... Ngoài ra, Sở Xây dựng sẽ khẩn trương hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư của dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - tiểu dự án TP Cần Thơ để triển khai xây dựng vào đầu năm 2012...

* Xin cảm ơn ông.

THIỆN KHIÊM (thực hiện)

Chia sẻ bài viết