29/06/2011 - 21:22

HUYỆN CỜ ĐỎ

Tập trung ổn định tổ chức, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

Phát triển giao thông là một trong những công tác trọng tâm của huyện Cờ Đỏ.
Ảnh: Q. TRƯỞNG

Sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cờ Đỏ lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015, cùng với từng bước sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức Đảng, các cấp ủy Đảng, Chính quyền huyện Cờ Đỏ đã lãnh đạo chuẩn bị mọi mặt, nhất là về nhân sự, góp phần tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Việc nhanh chóng sắp xếp, ổn định về tổ chức, bộ máy chính quyền các cấp ở Cờ Đỏ cũng nhằm thúc đẩy kinh tế- xã hội của huyện tiếp tục phát triển đúng hướng.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của huyện Cờ Đỏ trong 6 tháng đầu năm 2011 là lãnh đạo, thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Trong cuộc bầu cử vừa qua, huyện đã vận động cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 100%, bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố; cử tri trong huyện cũng đã bầu đủ 34 đại biểu HĐND huyện và 290 đại biểu HĐND cấp xã; cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND đạt chỉ tiêu đề ra; chất lượng đại biểu HĐND được nâng lên... Ngay sau khi tổng kết cuộc bầu cử, HĐND huyện đã tiến hành kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực và Trưởng, phó, thành viên các Ban của HĐND huyện), UBND huyện (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên UBND).... Bà Hoàng Kim Cương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Sau khi được HĐND huyện bầu, Thường trực UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành kỳ họp thứ nhất để kiện toàn các chức danh của hệ thống chính quyền cơ sở. Đến thời điểm này, tất cả các xã, thị trấn đã tổ chức xong kỳ họp thứ nhất của HĐND để bầu cử các chức danh của HĐND, UBND”. Ngoài ra, huyện cũng đã thực hiện công tác đánh giá tình hình bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo các đơn vị và bố trí, sắp xếp các chức danh công chức, viên chức cấp huyện cho phù hợp với công tác; cử 34 cán bộ công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành chính, chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công việc...

Song song với tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền, hệ thống chính trị huyện tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. 6 tháng đầu năm 2011, ước tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 10,35%, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2010. Huyện đã sản xuất thắng lợi vụ đông xuân với năng suất bình quân 7,4 tấn/ha; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ đạt khá, tiến độ xây dựng cơ bản được đẩy mạnh; công tác thu, chi ngân sách đảm bảo theo kế hoạch. Các hoạt động văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định... Theo bà Hoàng Kim Cương, đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của thành phố, huyện ủy, sự nỗ lực của hệ thống chính quyền từ quận đến cơ sở. Chính quyền các cấp và nhân dân toàn huyện đã đoàn kết, phát huy dân chủ, tự lực, tự cường, cùng nhau phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội của địa phương.

Một trong những điểm nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của huyện Cờ Đỏ là xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Đến nay, phần lớn các khu dân cư của huyện đều có đường giao thông đi lại thuận lợi trong hai mùa mưa, nắng. Riêng 6 tháng đầu năm 2011, huyện đã xây dựng mới gần 7 km đường bê tông, 15 cây cầu bê tông, 1 cây cầu ván; tu sửa và nâng cấp 8 cây cầu, 45 km đường giao thông các loại;... Ngoài các công trình do huyện quản lý và đầu tư, Cờ Đỏ đã được thành phố đầu tư xây dựng nhiều công trình giao thông có quy mô lớn trên địa bàn, như: Tuyến đường Bốn Tổng - Một Ngàn, Đường tỉnh 922, Đường tỉnh 921... Ông Nguyễn Văn Dũng, ở ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, cho biết: “Trước đây, thị trấn Cờ Đỏ kết nối với các địa phương khác chủ yếu bằng tuyến Đường tỉnh 922. Còn bây giờ, từ đây có 3-4 tuyến đường tỏa ra các nơi, muốn đi đâu cũng được”. Còn chị Nguyễn Ngọc Sương, ở ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, phấn khởi khoe: “Khoảng 3 năm trở lại đây, trung tâm thị trấn Cờ Đỏ sung túc hẳn lên, đường sá được mở rộng, nhà lầu đua nhau mọc lên; hàng quán, chợ búa mua bán nhộn nhịp, hàng hóa đa dạng hơn. Ở Cờ Đỏ bây giờ muốn mua gì cũng có, từ đồ dùng gia đình, dụng cụ sản xuất, cho đến các mặt hàng trước đây chỉ có bán ở trung tâm thành phố”...

Mặc dù đạt được những thành tựu nhất định, nhưng lãnh đạo UBND huyện nhận định huyện cũng còn những khó khăn, tồn tại, như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi còn chậm; tiến độ xây dựng công trình chưa đạt yêu cầu, công tác quản lý xây dựng ở một số địa phương còn chưa chặt chẽ,... Theo đánh giá của lãnh đạo UBND huyện, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do việc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao của một vài đơn vị, địa phương còn chậm; công tác phối hợp giữa các cơ quan chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể đôi lúc chưa đồng bộ...

Theo bà Hoàng Kim Cương, trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, thời gian tới UBND huyện tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo phát huy năng lực và sở trường công tác, quan tâm thực hiện công tác quy hoạch đào tạo cán bộ theo hướng chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện trong tình hình mới. Trong phát triển kinh tế- xã hội, huyện sẽ tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, tăng cường chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; triển khai các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các chính sách khuyến khích đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đổi mới trang thiết bị, quy trình sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; chú trọng khai thác các nguồn thu; thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội;...

TRẦN QUỐC

Phát triển giao thông là một trong những công tác trọng tâm của huyện Cờ Đỏ. Ảnh: Q. TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết