28/07/2013 - 19:45

CÁC CẤP ỦY ĐẢNG PHƯỜNG THƯỜNG THẠNH

Tập trung khắc phục khuyết điểm, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương

Trong đợt giám sát mới đây, đoàn giám sát của Quận ủy Cái Răng đánh giá cao việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo NQTW4 của Đảng ủy phường Thường Thạnh.

Từ đầu năm 2013 đến nay, Đảng ủy phường Thường Thạnh (quận Cái Răng) đã lãnh đạo thực hiện các giải pháp giúp 50% diện tích cây nhãn bị bệnh chổi rồng trên địa bàn phường phục hồi, cho trái. Đảng ủy cũng chỉ đạo UBND phường định hướng xây dựng một số vùng chuyên canh để nâng cao giá trị sản xuất cho nhân dân;  xây dựng một số mô hình kinh tế để nhân rộng… Đây là một trong những nỗ lực lãnh đạo thực hiện các giải pháp nhằm tạo  sự chuyển biến về nhiều mặt của các cấp ủy Đảng ở địa phương  kể từ  sau đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XI.

Đến nay, vườn nhãn của nhiều gia đình ở phường Thường Thạnh từng bị bệnh chổi rồng đã được phục hồi và ra trái trở lại. Ông Nguyễn Văn Tư, người dân ở khu vực Thạnh Thắng, phấn khởi nói: “Gia đình tôi có 4 công nhãn. Năm rồi vườn nhãn bị bệnh chổi rồng, gia đình tôi rất lo lắng. Đầu năm nay, được cán bộ nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật cắt tỉa cành bị bệnh, cấp thuốc điều trị nên đến nay vườn cây đã tươi tốt và cho trái trở lại, gia đình tôi rất mừng…”. Đồng chí Võ Hữu Phước, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, cho biết: Trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy phường Thường Thạnh đã chỉ ra hạn chế khuyết điểm là chưa xây dựng được các mô hình kinh tế, giúp nhân dân làm ăn hiệu quả. Nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm này, sau đợt kiểm điểm, Đảng ủy phường chỉ đạo các ngành chức năng của phường khảo sát, lập danh sách diện tích và số hộ có cây nhãn bị bệnh chổi rồng. Trên cơ sở đó phường đã đề nghị quận hỗ trợ thuốc trị bệnh chổi rồng trên 161 ha nhãn của 446 gia đình, với trị giá 580 triệu đồng và hỗ trợ 369 triệu đồng cho các gia đình cắt tỉa cây nhãn bị bệnh chổi rồng. Đến nay, đã có trên 50% diện tích đã phục hồi và ra trái trở lại. Đảng ủy phường cũng tập trung chỉ đạo UBND phường định hướng xây dựng các vùng chuyên canh rau màu, hoa kiểng; tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt cho người dân; vận động chuẩn bị ra mắt hợp tác xã dệt chiếu truyền thống; kêu gọi đầu tư mở rộng chợ Cái Chanh…

Không chỉ trên lĩnh vực phát triển kinh tế, sau kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy phường Thường Thạnh còn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của phường khắc phục nhiều hạn chế, khuyết điểm khác được chỉ ra trong đợt kiểm điểm. Theo đồng chí Võ Hữu Phước, Chủ tịch UBND phường, trước khi kiểm điểm theo NQTW4, một số cán bộ Bộ phận “một cửa” của phường đôi lúc tiếp xúc với người dân thiếu tế nhị, giải quyết hồ sơ còn trễ hẹn; một số cán bộ công chức phường chưa nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ... Sau kiểm điểm, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND phường nhắc nhở, chấn chỉnh một số cán bộ “một cửa” có hạn chế, khuyết điểm; xây dựng mẫu phiếu phân công nhiệm vụ để khi cấp trên phân công nhiệm vụ cho cấp dưới ghi vào phiếu cụ thể, rõ ràng nhiệm vụ được phân công và thời gian phải hoàn thành. Nhờ vậy, đến nay hầu hết cán bộ, công chức phường đã nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phục vụ nhân dân. Trên lĩnh vực trật tự kỷ cương đô thị, trước khi kiểm điểm, việc sắp xếp trật tự trong chợ chưa khoa học, còn để tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi buôn bán, quản lý xây dựng còn lỏng lẻo nên xảy ra nhiều trường hợp xây dựng không phép, trái phép… Để khắc phục hạn chế này, Đảng ủy chỉ đạo UBND phường triển khai nhiều biện pháp tăng cường quản lý nhà nước. Trong đó, giao cán bộ phụ trách xây dựng của phường phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra trường hợp xây dựng không phép, sai phép; giao trưởng các khu vực phải thường xuyên kiểm tra để báo UBND phường tiến hành lập biên bản xử lý những trường hợp vi phạm. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, phường đã phát hiện 5 trường hợp xây dựng không phép, qua đó đã lập biên bản buộc 1 hộ tháo dỡ, lập biên bản đình chỉ thi công 2 trường hợp và lập biên bản buộc phải xin phép xây dựng 2 trường hợp. Nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm trên lĩnh vực an toàn giao thông (ATGT), từ đầu năm 2013, Đảng ủy phường chỉ đạo thành lập lại Ban ATGT phường; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về ATGT; tổ chức cho 100% cán bộ, công chức phường và 100% đoàn viên, hội viên ký cam kết không vi phạm ATGT; chỉ đạo cảnh sát khu vực mời những thanh niên thường hay nẹt bô xe, chạy quá tốc độ quy định để giáo dục; chỉ đạo các khu vực tổ chức phát quang trên những tuyến đường có cây xanh che khuất tầm nhìn… Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn phường chỉ xảy ra một vài vụ va quẹt nhẹ. Ngoài ra, Đảng ủy cũng chỉ đạo UBND phường đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quy hoạch trên địa bàn; đề xuất UBND quận thu hồi và xóa quy hoạch Dự án Nghĩa trang Thiên Đường do tiến độ thực hiện quá chậm, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân; vận động nhân dân đóng góp kinh phí và tranh thủ sự hỗ trợ của quận xây dựng một số công trình thoát nước nhằm khắc phục tình trạng ngập nghẹt, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Về công tác xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường, cũng cho biết: Trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy phường đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm thuộc về trách nhiệm của Đảng ủy, như: công tác nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đôi lúc chưa kịp thời; một số cán bộ, đảng viên chưa nêu cao ý thức học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; việc xử lý đảng viên vi phạm chưa kiên quyết; sinh hoạt lệ của một số chi bộ chưa chất lượng; quy hoạch đào tạo cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu; Ban Thường vụ Đảng ủy đôi lúc vẫn chưa thực hiện tốt quy chế làm việc… Sau kiểm điểm, Đảng ủy phường đã chỉ đạo chi ủy các chi bộ, MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm tạo sự đồng thuận cao trong đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; quan tâm nắm bắt tư tưởng của đảng viên, đoàn viên, hội viên qua các cuộc họp, sinh hoạt lệ để báo cáo Đảng ủy giải quyết kịp thời. Qua theo dõi, một số đảng viên trong các chi bộ do hoàn cảnh khó khăn phải làm ăn xa, không thể tham gia sinh hoạt lệ hàng tháng nên Đảng ủy đã hướng dẫn cho các đảng viên này làm đơn xin từ 2-3 tháng về tham gia sinh hoạt 1 lần. Hay trong việc nâng cấp một số tuyến đường giao thông, một số người dân so bì có tuyến nhà nước đầu tư 100%, có tuyến chỉ hỗ trợ 50%, Đảng ủy đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, phân tích cho người dân hiểu về các quy định trong đầu tư xây dựng giao thông, đồng thời vận động những hộ có điều kiện kinh tế khá đóng góp choàng gánh cho những hộ khó khăn nên người dân đã đồng thuận cao. Đảng ủy phường cũng đã tăng cường giám sát, hướng dẫn để các chi bộ tổ chức sinh hoạt đúng Hướng dẫn của cấp trên. Đặc biệt, từ tháng 6-2013 đến nay, Đảng ủy chỉ đạo mỗi tháng chọn 1 chi bộ khu vực đến hội trường của phường tổ chức sinh hoạt lệ, trên cơ sở đó Ban Chấp hành Đảng bộ phường dự góp ý và rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhằm thực hiện tốt quy chế làm việc của Đảng ủy, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy chỉ đạo thường xuyên duy trì việc tổ chức họp 4 thường trực hàng tuần, họp Ban Thường vụ Đảng ủy và BCH Đảng bộ hàng tháng; định kỳ hàng tháng, Đảng ủy làm việc với MTTQ và các đoàn thể để chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc…

Có thể thấy những kết quả bước đầu trong khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau đợt kiểm điểm theo NQTW4 của các cấp ủy đảng phường Thường Thạnh đã và đang góp phần xây dựng Đảng bộ phường trong sạch vững mạnh hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết