22/06/2014 - 20:09

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

Tập trung khắc phục hạn chế, xây dựng đơn vị vững mạnh

Là tổ chức cơ sở Đảng giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh (TSVM) nhiều năm liền, trong đó có nhiều năm đạt TSVM tiêu biểu, tại hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (NQTW4) năm 2012, Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (KT-KT) Cần Thơ nhìn nhận còn nhiều khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục. Với tinh thần cầu thị, quyết tâm khắc phục hạn chế bằng những giải pháp cụ thể như: tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mạnh dạn phân công giao việc cho cán bộ đảng viên… Hơn 2 năm qua, Trường tiếp tục có chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, giữ vững danh hiệu đảng bộ TSVM tiêu biểu năm 2012 và 2013.

Một trong những hạn chế trong lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị mà Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Trường Cao đẳng KT-KT Cần Thơ đã thẳng thắn nhìn nhận tại hội nghị kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 là một số cán bộ, đảng viên còn thụ động trong đấu tranh với cái xấu, tiêu cực ngoài xã hội và trong xây dựng nội bộ; trong cuộc họp đảng viên ít phát biểu, không thể hiện chính kiến của mình. Tính đấu tranh xây dựng nội bộ trong sinh hoạt đảng còn yếu. Nội dung các cuộc họp chi bộ đổi mới chưa nhiều, còn khô cứng, thiếu nội dung phong phú… Theo đồng chí Nguyễn Thành Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng KT-KT Cần Thơ, để khắc phục những hạn chế trên, BTV đã tăng cường các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; có biện pháp quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; cập nhật, cung cấp kịp thời những thông tin chính thống về tình hình chung của thế giới, cả nước, địa phương để làm cơ sở cho các chi bộ triển khai sâu rộng đến đảng viên. Đồng thời, BTV cũng phân công đảng ủy viên theo dõi, tham dự các cuộc họp, sinh hoạt của chi bộ để nắm tình hình, chấn chỉnh, chỉ đạo kịp thời. Đảng ủy, lãnh đạo trường tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng cách giao cho thủ trưởng các đơn vị nhắc nhở, kiểm tra và xem xét khi đánh giá thi đua hàng năm. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường cũng thường xuyên giáo dục, nhắc nhở, kiểm tra… về tinh thần đoàn kết, ý thức tiết kiệm và tinh thần phục vụ trong toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên, học sinh kịp thời và có biện pháp chế tài, xử lý khi cần thiết. Trao đổi với chúng tôi, đảng viên Lê Thị Kim Liên, Chi bộ Liên phòng 1, cho biết: “Sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, lãnh đạo trường tăng cường chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, công nhân viên chức trong đơn vị. Trong sinh hoạt chi bộ ngày càng sôi nổi, các đảng viên mạnh dạn đóng góp ý kiến xây dựng tập thể, cá nhân tiến bộ”.

 Giờ thảo luận báo cáo chuyên đề của sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ. Ảnh: CTV

Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy phụ trách công tác tổ chức, cho biết: “Công tác đào tạo, bồi dưỡng và thu hút cán bộ lãnh đạo trường có quan tâm nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; chưa đào tạo, thu hút đủ số lượng tiến sĩ theo quy định thành lập Trường Đại học KT-KT nông nghiệp Cần Thơ theo chủ trương của Thành ủy, UBND thành phố”. Khắc phục hạn chế này, BTV Đảng ủy Trường Cao đẳng KT-KT phối hợp cùng Ban Giám hiệu trường thực hiện công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt được triển khai chặt chẽ, công khai, đảm bảo tính kế thừa và phát triển, chú ý quan tâm cán bộ trẻ, nữ. Hiện nay, trường đã đề nghị lãnh đạo thành phố quy hoạch 3 đồng chí vào chức danh Hiệu trưởng, 6 đồng chí vào chức danh Phó Hiệu trưởng; đồng thời thực hiện quy hoạch 34 cấp trưởng và 57 cấp phó đơn vị trực thuộc trường cho giai đoạn đến năm 2020. Trong thời gian qua, lãnh đạo trường đã luân chuyển, sắp xếp, bổ nhiệm vị trí cho 19 trường hợp cán bộ cấp phòng, khoa, trung tâm và bộ môn; cử 21 cán bộ, đảng viên tham gia lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị – hành chính, nhằm nâng cao khả năng lý luận và đảm bảo các tiêu chuẩn quy hoạch ở vị trí cao hơn; cử 83 lượt viên chức học tập bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn. Để chuẩn hóa trình độ cho giảng viên làm nền tảng nâng cấp trường thành Trường Đại học KT-KT nông nghiệp Cần Thơ, hiện trường đang cử 21 giảng viên tham gia đào tạo sau đại học trong và ngoài nước; đồng thời quy hoạch đào tạo sau đại học đến năm 2017 với 68 viên chức, giảng viên. Theo đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay của trường có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra trong thời gian tới.

BTV Đảng ủy Trường Cao đẳng KT-KT cũng nhìn nhận công tác lãnh đạo, quản lý điều hành đối với công việc còn một số mặt yếu kém, nhất là trong định hướng phát triển trường thành trường đại học. Vai trò người đứng đầu các phòng, khoa, trung tâm và các hội, đoàn thể chưa được phát huy ở mức cao nhất, vẫn còn tư tưởng đùn đẩy, trông chờ sự hướng dẫn, làm thay của cấp trên. Sự phối hợp giữa các thành viên đôi lúc chưa nhịp nhàng, một số việc chưa được quan tâm đúng mức; còn họp giải quyết, triển khai công việc nhiều… Khắc phục hạn chế, lãnh đạo trường đã phân cấp cụ thể trong giải quyết công việc, tránh làm thay cho nhau hoặc làm việc vượt cấp để hạn chế những việc phối hợp chưa nhịp nhàng; quan tâm nhiều hơn một số việc theo yêu cầu đề xuất của cấp dưới, tập thể. Đồng chí Nguyễn Thành Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, cho biết: “Từ khi thực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng đã phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; hạn chế tình trạng đùn đẩy trách nhiệm của cấp dưới lên cấp trên, đây cũng là một trong những yếu tố để lãnh đạo trường xem xét quy hoạch cán bộ, xem xét thi đua khen thưởng. Sự phối hợp giữa các thành viên trong Ban Giám hiệu nhịp nhàng, giảm các cuộc họp không cần thiết”.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Long, mặc dù đảng bộ tập trung sửa chữa những hạn chế nhưng đây là những vấn đề mang tính xuyên suốt trong hoạt động nên đảng bộ sẽ tiếp tục thực hiện nhằm duy trì những kết quả đạt được tốt hơn trong thời gian tới. Muốn thực hiện được điều ấy, BTV Đảng ủy trường sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của đảng ủy; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; quan tâm nâng cao đời sống cán bộ, viên chức; nâng cao chất lượng dạy và học; thực hiện tốt chủ đề năm 2014 của trường “Tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao thương hiệu, chất lượng đào tạo và đời sống tập thể”, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết