05/02/2009 - 07:48

Tập trung giải ngân vốn đầu tư cho các công trình dự án trọng điểm phục vụ sản xuất, đời sống

* Báo chí đóng góp quan trọng vào những thành tựu của đất nước

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, diễn ra trong hai ngày 3 và 4-2, chỉ đạo về nhiệm vụ trong những tháng tới, Thủ tướng chỉ rõ: Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 9-1-2009 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009, các Bộ, ngành, địa phương phải tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu. Trong sản xuất công nghiệp, những sản phẩm nào có thị trường phải chú trọng đầu tư; rà soát từng mặt hàng xuất khẩu để có sự chỉ đạo cụ thể. Các Bộ, ngành, địa phương cần chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm phục vụ sản xuất, đời sống. Các chính sách tài chính, tiền tệ phải linh hoạt, nhất là lãi suất huy động tiền gửi và cho vay cần tiếp tục theo dõi để điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tế...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý các Bộ, ngành, địa phương cần phải chỉ đạo quyết liệt với các giải pháp sát thực đối với các chương trình, đề án: hỗ trợ 61 huyện nghèo, nhà ở cho người nghèo, nhà ở xã hội, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm, hỗ trợ những người mất việc làm,... Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, nhất là các cơ quan thông tấn, báo chí phải có trách nhiệm làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ tình hình kinh tế- xã hội đất nước, từ đó tạo sự đồng thuận xã hội, chung sức chung lòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2009 và các năm tiếp theo.

Tại phiên họp này, các thành viên Chính phủ đã dành nhiều thời gian nghe và thảo luận Báo cáo về tình hình thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài 3 năm 2006-2008 và một số giải pháp cơ bản cho các năm 2009- 2010. 3 năm qua, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) gia tăng mạnh mẽ với vốn đăng ký đạt 97,6 tỉ USD, vượt 77,4% so với mục tiêu đề ra cho cả giai đoạn 2006-2010; trong đó vốn thực hiện đạt khoảng 23,6 tỉ USD, bằng 94,4% mục tiêu cho giai đoạn 2006-2010. Tuy nhiên, Chính phủ nhận thấy, thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài 3 năm qua vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đó là: hệ thống luật pháp, chính sách về đầu tư, kinh doanh vẫn còn thiếu đồng bộ và chưa nhất quán; công tác quy hoạch lãnh thổ, ngành nghề, lĩnh vực, sản phẩm còn yếu và thiếu, đặc biệt trong bối cảnh phân cấp triệt để việc cấp phép và quản lý đầu tư về địa phương; hệ thống cơ sở hạ tầng còn yếu kém, nhất là hệ thống giao thông; thiếu hụt nguồn nhân lực đã qua đào tạo; công tác giải phóng mặt bằng làm chậm... Chính phủ thảo luận và thông qua 8 nhóm giải pháp cần ưu tiên để tiếp tục thu hút, thúc đẩy giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn FDI, trong đó chú trọng các nhóm giải pháp về luật pháp, chính sách, cải thiện cơ sở hạ tầng, quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực.

Tại phiên họp, Chính phủ nghe và thảo luận dự thảo về Đề án An ninh lương thực, thực phẩm đến năm 2020 và Báo cáo về hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2008 của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Mục tiêu tổng quát của Đề án An ninh lương thực, thực phẩm đến năm 2020 là: Bảo đảm vững chắc nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm, đáp ứng một cách ổn định và bền vững yêu cầu các loại lương thực, thực phẩm cho nhu cầu tiêu dùng trong nước; từng bước nâng cao chất lượng bữa ăn của các nhóm dân cư; bảo đảm vệ sinh, hướng tới cân đối dinh dưỡng cho một cuộc sống khỏe mạnh và phát triển giống nòi.

Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2008 của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày, đã khẳng định: Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam, là nòng cốt phát triển nền kinh tế đất nước.

Kết luận về Đề án An ninh lương thực, thực phẩm đến năm 2020 và Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2008 của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về An ninh lương thực, thực phẩm đến năm 2020; báo cáo với Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đánh giá hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2008 của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và sau đó sẽ ban hành Nghị định hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Cũng tại phiên họp thường kỳ tháng 1, Chính phủ nghe và thảo luận về Báo cáo tình hình Tết Kỷ Sửu; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 12-2008 và chương trình công tác tháng 1-2009.

* Phát biểu trước đông đảo các Tổng Giám đốc, Tổng biên tập, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương chiều 4-2 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, báo chí đã đóng góp rất quan trọng vào những thành tựu của đất nước, đặc biệt là trong bối cảnh vừa qua, báo chí đã tạo sự đồng thuận, tạo sức mạnh tổng hợp cùng cả nước vượt qua mọi khó khăn. Đây là cuộc họp báo thường kỳ đầu Xuân Kỷ Sửu do Văn phòng Chính phủ tổ chức với sự tham dự của các Phó Thủ tướng: Phạm Gia Khiêm và Hoàng Trung Hải; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Đinh Thế Huynh và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Thủ tướng khẳng định: Báo chí thực sự là kênh thông tin quan trọng trong nhiệm vụ quản lý, điều hành của Chính phủ; góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên tinh thần này, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao sự đóng góp của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác điều hành, phát triển kinh tế- xã hội của Chính phủ trong năm 2008, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí phát huy thành tích đã đạt được, đổi mới tác phong làm việc phù hợp với thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam

Thủ tướng nêu rõ: Năm 2009 là năm kinh tế nước ta sẽ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu cộng với những yếu kém nội tại của nền kinh tế nước ta, đòi hỏi sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vượt qua những khó khăn thách thức này. Để thực hiện nhiệm vụ, báo chí có vai trò rất quan trọng tạo đồng thuận, đây là sức mạnh tổng hợp cùng cả nước vượt qua khó khăn của năm 2009, tạo đà để năm 2010 tăng trưởng nhanh.Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ sẽ tích cực hợp tác và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, thực hiện nhiệm vụ chung, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội.

QUANG LIÊN - THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết