24/11/2011 - 08:55

TP Cần Thơ

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp cơ sở

Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) là một trong những nội dung của chương trình cải cách hành chính (CCHC) nhà nước. Ở TP Cần Thơ, công tác này được triển khai thực hiện thường xuyên qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC vững vàng về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng hành chính, kỹ năng xử lý, giải quyết công việc... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận Một cửa liên thông xã Trung Hưng tích cực hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính của người dân. 

Trong những năm qua, vấn đề đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC luôn được TP Cần Thơ xác định là nội dung quan trọng, xuyên suốt của công tác CCHC và thường xuyên được các sở, ban ngành, các cấp chính quyền quan tâm thực hiện. Qua đó, các sở, ban ngành, UBND quận, huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp và các phường, xã, thị trấn tổ chức rà soát, thống kê chất lượng, số lượng đội ngũ CBCC. Trên cơ sở đó để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sát với tình hình cụ thể và thực tế của từng địa phương, đơn vị. Việc tiếp nhận CBCC đúng ngành nghề chuyên môn, bố trí công việc hợp lý đã phát huy hiệu quả cao trong công tác.

Trung Hưng (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) là xã có địa bàn rộng, dân số đông, nhu cầu giải quyết các giấy tờ hành chính, kinh doanh, hoạt động sản xuất... trong dân rất nhiều. Trước đây, do một số CBCC chưa được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ và quản lý hành chính nhà nước nên trong quá trình giao tiếp với dân và giải quyết nhiệm vụ được giao còn gặp nhiều lúng túng, chất lượng công việc chưa đạt yêu cầu. Thấy được hạn chế này, ngay từ những năm 2000, Đảng ủy, UBND xã Trung Hưng đã có kế hoạch đào tạo, nâng cấp trình độ chuyên môn, quản lý, giải quyết công việc hành chính cho CBCC tại địa phương. Trên cơ sở đó, Trung Hưng xây dựng kế hoạch nguồn cán bộ đương nhiệm và kế cận gắn với công tác đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn nên chất lượng đội ngũ CBCC xã Trung Hưng ngày càng được nâng lên. Gần đây, năm nào xã Trung Hưng cũng có cán bộ vừa đảm nhận công việc chuyên môn, vừa theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đội ngũ CBCC xã Trung Hưng hiện có 21 người có trình độ chuyên môn, trong đó có 3 cán bộ trình độ đại học và 14 cán bộ trình độ cao đẳng, trung cấp...

Bà Nguyễn Thị Linh, Bí thư Đảng ủy xã Trung Hưng, cho biết: “Công tác quản lý đội ngũ CBCC được Đảng ủy, chính quyền quan tâm thực hiện thường xuyên. Định kỳ 6 tháng và 1 năm, UBND xã Trung Hưng tiến hành họp đánh giá, nhận xét về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân. Qua đó, sắp xếp bố trí vào các vị trí công tác phù hợp với sở trường, năng lực mỗi người và giải quyết thuyên chuyển công tác hoặc cho thôi việc đối với những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Để nâng cao phẩm chất đạo đức, tác phong, lề lối làm việc và tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ CBCC, Trung Hưng đã ban hành qui chế cơ quan, trong đó có các quy định cụ thể, rõ ràng về văn hóa công sở như: không hút thuốc, không uống rượu bia trong giờ làm việc, không nói tục, không gây phiền hà cho nhân dân... Thời gian tới, Trung Hưng tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy, sắp xếp công việc một cách hợp lý và phù hợp, tuyển chọn những CBCC có năng lực, tinh giảm những đồng chí yếu kém về chuyên môn, xây dựng và thực hiện cơ chế chính sách cho CBCC đi học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ...”.

Năm 2011, TP Cần Thơ đã cử 1.084 CBCC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn. Trong đó có 854 CBCC tham gia các lớp bồi dưỡng về kỹ năng quản lý thời gian, thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng tổ chức và quản lý công việc, kỹ năng giao tiếp thực thi công vụ, kỹ năng lãnh đạo... Đặc biệt, TP Cần Thơ đã cử 160 CBCC tham gia các khóa đào tạo ở bậc đại học, 35 CBCC tham gia các khóa đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở trong và ngoài nước. Theo Sở Nội vụ TP Cần Thơ, việc cử CBCC theo học các khóa đào tạo trên, ngoài mục tiêu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn nâng cao ý thức, đạo đức công vụ và kỹ năng hành chính của CBCC. Đồng thời, việc quy hoạch cán bộ cũng được thành phố thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện đã kịp thời bổ sung những CBCC có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn vững vàng vào nguồn quy hoạch và kiên quyết đưa ra khỏi nguồn quy hoạch đối với những CBCC có tư cách, đạo đức không tốt, hách dịch, cửa quyền hay năng lực chuyên môn không theo kịp với yêu cầu công việc được giao... Từ những nguyên tắc này mà công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ được quan tâm thực hiện, nhất là bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCC cấp cơ sở ở xã, phường, thị trấn.

Để công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ở cấp cơ sở thực sự đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, theo Sở Nội vụ TP Cần Thơ hoạt động này phải được sự quan tâm của các cấp, các ngành và cá nhân liên quan. Đối với bản thân CBCC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải xác định nhiệm vụ học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bổ sung, cập nhật kịp thời những kiến thức mới để hoàn thành một cách tốt nhất nhiệm vụ được giao, tuyệt đối không mang tư tưởng học để đối phó. Đối với cơ quan cử CBCC đi học cần phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể trên cơ sở dự nguồn, kế cận và nhu cầu thực tiễn. Đồng thời, phải xác định nhiệm vụ rõ ràng cho từng vị trí công việc, trên cơ sở đó cử CBCC tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng hoặc tuyển dụng, tiếp nhận CBCC phù hợp với vị trí công tác đó. Có như vậy, chương trình thực hiện CCHC nhà nước mới đạt hiệu quả cao.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết