25/05/2022 - 22:00

Tập trung chuẩn bị đại hội chi bộ 

Bài, ảnh: AN BÌNH

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy, đại hội (ÐH) chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 quận Cái Răng sẽ hoàn thành trước ngày 30-7-2022. Thời điểm này, các chi bộ đã và đang tập trung chuẩn bị văn kiện, nhân sự nhằm bảo đảm nội dung, tiến độ đề ra theo kế hoạch.

Đảng ủy phường Phú Thứ làm việc với Chi ủy Chi bộ khu vực Thạnh Thới về công tác chuẩn bị tổ chức ĐH chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Ðảng bộ quận Cái Răng có 134 chi bộ trực thuộc 12 đảng bộ cơ sở; trong đó, có 7 đảng bộ phường và 5 đảng bộ cơ quan, đơn vị, trường học. Quán triệt chỉ đạo của BTV Thành ủy Cần Thơ, BTV Quận ủy đã ban hành kế hoạch chỉ đạo và hướng dẫn các cấp ủy đảng cơ sở, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức ÐH nhiệm kỳ 2022-2025. BTV Quận ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo ÐH chi bộ; phân công Ủy viên BTV Quận ủy chỉ đạo các đơn vị cụ thể; chỉ đạo mỗi đảng ủy cơ sở chọn 1 chi bộ tổ chức ÐH điểm để rút kinh nghiệm trước khi tổ chức ÐH đại trà.

Chi bộ khu vực Thạnh Thới, phường Phú Thứ được BTV Ðảng ủy phường chọn tổ chức ÐH điểm. Theo đồng chí Nguyễn Kế Truyền, Phó Bí thư Chi bộ, Chi bộ khu vực có 94 đảng viên (ÐV); trong đó, có 9 ÐV được miễn sinh hoạt, 4 ÐV đi làm ăn xa. Ðến nay, Ban Chi ủy đã xây dựng xong dự thảo văn kiện ÐH gửi Ðảng ủy phường và các ban xây dựng Ðảng của Quận ủy thẩm định, góp ý kiến chỉnh sửa. Những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2020-2022 được thể hiện trong báo cáo chính trị trình ÐH là Chi bộ đã chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu hằng năm. Trong đó, thu thuế, phí, quỹ đạt từ 100-110% chỉ tiêu/năm; vận động bao phủ bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu trên giao; tuyển chọn 6 thanh niên nhập ngũ, khu vực giữ vững “3 không”; chỉ đạo đoàn thể khu vực hỗ trợ người dân vay 3,77 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình; khu vực chỉ còn 3 hộ cận nghèo. Hằng năm, Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm; Chi bộ kết nạp được 2 ÐV… Về nhân sự, Chi bộ thống nhất lựa chọn, giới thiệu 6 ÐV ứng cử để ÐH bầu chọn 5 ÐV vào Ban Chi ủy khóa mới. Tất cả các ÐV tham gia ứng cử đều bảo đảm năng lực, nhiệt tình, sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ, tuổi đời cao nhất là 63 tuổi, thấp nhất là 35 tuổi.

Ðảng bộ phường Phú Thứ có 21 chi bộ; trong đó, có 12 chi bộ khu vực, 6 chi bộ trường học và 3 chi bộ cơ quan, đơn vị. Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Cung, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND phường, Ðảng ủy phường đang chỉ đạo các chi bộ chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tiến hành ÐH đúng kế hoạch. Ðến nay, tất cả các chi bộ đã lấy ý kiến của ÐV giới thiệu 104 ÐV ứng cử vào chi ủy khóa mới và gửi danh sách về Ðảng ủy, với số dư từ 20%-30%. Nhìn chung, nhân sự giới thiệu ứng cử chi ủy nhiệm kỳ mới đều bảo đảm tiêu chuẩn, năng lực, sự nhiệt tình, tâm huyết và bảo đảm sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ. Về văn kiện, các chi bộ đang tích cực xây dựng báo cáo chính trị và bản kiểm điểm của ban chi ủy để gửi về Ðảng ủy phường thẩm định, góp ý. Theo kế hoạch, ÐH các chi bộ sẽ hoàn thành trước ngày 30-7-2022.

Theo đồng chí Lê Ðức Toàn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HÐND quận, BTV Quận ủy đã tổ chức các đoàn giám sát, làm việc với các đảng ủy cơ sở về việc chuẩn bị tổ chức ÐH chi bộ. Qua giám sát cho thấy, hầu hết chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã xây dựng dự thảo văn kiện ÐH, thống nhất giới thiệu nhân sự ứng cử chi ủy khóa mới bảo đảm chất lượng, đúng hướng dẫn. BTV Quận ủy tiếp tục chỉ đạo đảng ủy cơ sở thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc giúp các chi bộ chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức ÐH thành công tốt đẹp.

Chia sẻ bài viết