30/10/2017 - 09:31

Tạo sự chuyển biến toàn diện trên các mặt công tác 

Từ đầu năm 2017 đến nay, cán bộ, đảng viên, viên chức (CB, ĐV, VC) Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao (VHTDTT) huyện Vĩnh Thạnh đã nghiêm túc học tập, quán triệt, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII. Đồng thời, triển khai nhiều biện pháp khắc phục khuyết điểm, tạo sự chuyển biến khá toàn diện trên các mặt công tác của đơn vị.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của huyện Vĩnh Thạnh được chú trọng nâng chất.

Qua đợt kiểm điểm cuối năm 2016, gắn với kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 khóa XII, Chi bộ và lãnh đạo Trung tâm VHTDTT huyện Vĩnh Thạnh đã phân tích, chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm của đơn vị. Trong đó, nổi cộm nhất là thực hiện hợp đồng làm việc dư 4 lao động; một số nhiệm vụ chuyên môn thực hiện chưa kịp thời, chưa đạt yêu cầu đề ra; trình độ chuyên môn của một số CB, ĐV, VC chưa đáp ứng yêu cầu, tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ chưa hiệu quả. Nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực thể thao của huyện so với mặt bằng chung của các quận, huyện còn hạn chế... Đây cũng là những nội dung Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh gợi ý, yêu cầu Chi bộ và lãnh đạo Trung tâm VHTDTT huyện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm để khắc phục.

 Nhằm giúp Trung tâm VHTDTT huyện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực UBND huyện Vĩnh Thạnh đã tiến hành kiện toàn lãnh đạo Trung tâm. Trong đó, thay đổi Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm; chỉ đạo Trung tâm xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Huỳnh Văn Hoàng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm VHTDTT huyện, cho biết: Sau khi học tập, quán triệt NQTW4 khóa XII, Ban Chi ủy và lãnh đạo Trung tâm yêu cầu tất cả CB, ĐV, VC xây dựng kế hoạch, cam kết thực hiện nội dung nghị quyết gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ban Chi ủy chỉ đạo lãnh đạo Trung tâm xây dựng lại quy chế hoạt động của cơ quan, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng đồng chí trong Ban Chi ủy, ban lãnh đạo và CB, VC…

Hằng tháng, Ban Chi ủy và ban lãnh đạo duy trì họp giao ban để đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót…Trong mỗi kỳ họp lệ chi bộ, chỉ định một ĐV thực hiện tự phê bình và phê bình xoay vòng để chi bộ đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, tất cả CB, ĐV, VC đều có sự chuyển biến trong nhận thức, hành động. Đồng chí Cao Văn Tam, viên chức Văn phòng Trung tâm, bộc bạch: “Qua công tác tự phê bình và phê bình, bản thân tôi nhận thấy trước đây xây dựng, tham mưu cho lãnh đạo về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đôi lúc chưa kịp thời; đôi lúc tính tình còn nóng nảy… Được sự góp ý chân tình của đồng chí, đồng nghiệp, đến nay tôi đã khắc phục dứt điểm những hạn chế, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao”.

Lãnh đạo Trung tâm cũng đã tiến hành xây dựng Đề án vị trí việc làm, vận động 4 hợp đồng lao động dôi dư tìm việc làm khác. Lãnh đạo trung tâm cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch; phối hợp lựa chọn cộng tác viên để xây dựng, dàn dựng các chương trình văn hóa – văn nghệ. Nhờ vậy, việc tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau các sự kiện, các ngày lễ kỷ niệm đều đạt chất lượng tốt, thu hút nhiều người theo dõi. Lãnh đạo Trung tâm còn phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức nhiều sự kiện, chương trình có ý nghĩa, như: Đại hội thể dục thể thao huyện, giải thể thao hè cho thiếu nhi, giải thể thao quần chúng mở rộng; tham mưu tốt cho Huyện ủy, UBND huyện tổ chức Lễ đặt đổi tên đường…

Theo đồng chí Huỳnh Văn Hoàng, Chi ủy và lãnh đạo Trung tâm tiếp tục nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tinh thần “tự soi, tự sửa” của CB, ĐV, VC; tăng cường kiểm tra, giám sát việc cam kết của CB, ĐV, VC trong thực hiện NQTW4 khóa XII. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo sự chuyển biến toàn diện trên các mặt công tác, xây dựng chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: ANH DŨNG 

Chia sẻ bài viết