15/01/2011 - 10:14

Tăng mức sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu lên 1.600 đồng/lít, giảm thuế xuống 0%

(TTXVN)- Ngày 14-1, Bộ Tài chính đã ban hành 2 văn bản về việc thực hiện một số giải pháp bình ổn giá nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu luôn đảm bảo nguồn cung, không tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Tại Văn bản 606 /BTC-QLG, Cục Quản lý giá yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chưa điều chỉnh tăng giá xăng, dầu; tiếp tục trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định tại Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 9-12-2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế hình thành quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được tăng mức sử dụng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để bù đắp mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá xăng, dầu theo chỉ đạo của Liên Bộ Tài chính - Công Thương đối với mặt hàng diesel, mức sử dụng cụ thể như sau: tăng mức sử dụng thêm 600 đồng/lít, từ 1.000 đồng/lít lên 1.600 đồng/lít.

Các doanh nghiệp này cũng được yêu cầu giữ ổn định mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng: xăng, dầu hỏa, madut được quy định tại Công văn số 15360/BTC-QLG ngày 12-11-2010 của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chịu trách nhiệm về việc trích lập, sử dụng, hạch toán và quyết toán Quỹ hàng năm theo quy định hiện hành. Thời gian sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với lượng diesel bán ra như quy định tại điểm 2 nêu trên kể từ 0 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2011 cho đến khi có thông báo mới của Bộ Tài chính.

Cùng ngày, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư 07/2011/TT-BTC nêu rõ việc giảm thuế nhập khẩu các loại xăng từ 6% xuống còn 0%, giảm thuế nhập khẩu dầu diesel từ 2% xuống 0%.

Trước đó ngày 23-12, Bộ Tài chính cũng đã có Thông tư 213/2010/TT-BTC giảm mức thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng từ mức 12% còn 6%, thuế nhập khẩu diesel giảm ít nhất, từ 5% xuống còn 2%.

Chia sẻ bài viết