28/03/2012 - 21:22

Tăng gấp 3 lần thưởng giáo viên bồi dưỡng thí sinh đạt giải Thi tay nghề quốc gia

Liên bộ Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư liên tịch số 43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 14-3-2012, quy định nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp.

Theo Thông tư này, từ ngày 1-5-2012, tăng gấp 3 mức chi khen thưởng cho giáo viên, chuyên gia hoặc nhóm chuyên gia trực tiếp bồi dưỡng thí sinh đạt giải Thi tay nghề quốc gia. Cụ thể, chi thưởng 1,5 triệu đồng đối với giáo viên, chuyên gia hoặc nhóm chuyên gia trực tiếp bồi dưỡng thí sinh đạt giải nhất; 1 triệu đồng trường hợp thí sinh đoạt giải nhì...

Kinh phí cho các hoạt động tổ chức thi tay nghề các cấp được ngân sách nhà nước đảm bảo trong dự toán của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, và bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước. Các cơ quan và đơn vị tổ chức thi tay nghề các cấp được phép sử dụng kinh phí từ các nguồn huy động hợp pháp khác để hỗ trợ và tăng mức chi cho các hoạt động thi tay nghề.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5-2012 và thay thế Thông tư liên tịch số 109/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 10-11-2003...

NG.B (thực hiện)

Chia sẻ bài viết