24/10/2013 - 22:17

KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIII:

Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong chỉ đạo điều hành

(TTXVN)- Sáng 24-10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015): kết quả thực hiện từ năm 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội đến hết năm 2015.

Nhiều ý kiến tán thành nhận định trong Báo cáo của Chính phủ cũng như Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước còn khó khăn nhưng dưới sự định hướng, chủ trương kịp thời của Đảng và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã có chuyển biến tích cực, đúng hướng và cơ bản thực hiện được mục tiêu tổng quát năm 2013 là "tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012" và "bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội". Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn và phải tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng an ninh, đạt được kết quả đó là
cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Nhiều đại biểu đã đi sâu phân tích về những mặt còn hạn chế, yếu kém. Đó là kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát nhưng chưa vững chắc; cân đối ngân sách khó khăn, bội chi cao hơn kế hoạch; sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn; nợ xấu còn cao; số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn lớn; tăng trưởng GDP chưa đạt kế hoạch (5,4% so với kế hoạch 5,5%); việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm so với yêu cầu; công tác triển khai thực hiện 3 đột phá chiến lược còn chậm; cải cách thể chế chưa đồng bộ, chưa có cơ chế chính sách đột phá thúc đẩy phát triển. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém: Công tác giải quyết việc làm chưa đạt kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khoảng cách giàu - nghèo còn lớn. Nhiều ý kiến đại biểu thể hiện sự lo lắng khi công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân nhiều mặt còn hạn chế. Liên tục thời gian gầy đây xảy ra một số vụ việc gây bức xúc trong xã hội; Việc khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện còn chậm...

Qua thảo luận, nhiều ý kiến tán thành với mục tiêu Chính phủ đề xuất, trong đó tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; phục hồi tăng trưởng và nâng cao chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Nhiều ý kiến cũng phản ánh tình trạng còn sự bất cập trong hệ thống pháp luật, cụ thể là việc chậm ban hành các văn bản pháp luật dẫn đến khó thực hiện, chậm áp dụng, khiến luật khó đi vào cuộc sống. Đây cũng là những bất cập đã được nêu nhiều lần, cần có giải pháp giải quyết khắc phục. Một số ý kiến cũng đề xuất cần có chính sách thúc đẩy thực hiện chương trình nhà ở xã hội- một trong những vấn đề nhân dân rất quan tâm. Các ý kiến khác đề nghị cần có những giải pháp quyết liệt hơn nữa trong phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện cải cách hành chính.

Chiều 24-10, các đại biểu Quốc hội tiếp tục làm việc tại tổ thảo luận về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015): kết quả thực hiện từ năm 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đến hết năm 2015.

Qua thảo luận, một số ý kiến thẳng thắn nhìn nhận công tác quản lý nhà nước còn nhiều mặt chưa tốt. Việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã có nhiều cố gắng nhưng còn chậm, hiệu quả chưa cao. Công tác quản lý doanh nghiệp hiện vẫn còn lúng túng... Đại biểu Lê Thị Nguyệt (Vĩnh Phúc) nêu lên những lo lắng trong công tác quản lý nhà nước liên quan tới nhiều vấn đề đang được nhân dân quan tâm như thực phẩm không an toàn, vấn đề giá cả; tình trạng quá tải tại các bệnh viện công… Đại biểu đề nghị cần tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong công tác chỉ đạo điều hành, giải quyết dứt điểm để không gây bức xúc trong nhân dân.

Đại biểu Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình) cho rằng để thực hiện được các mục tiêu chiến lược mà Quốc hội, Chính phủ đặt ra trong phát triển kinh tế -xã hội năm 2014 cần tính đến yếu tố bền vững trong tăng trưởng. Trong đó, tình hình phát triển sản xuất của các doanh nghiệp trong nước, mảng nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những vấn đề quan trọng.

Cũng quan tâm đến vấn đề phát triển nông nghiệp, đại biểu Nguyễn Thị Phúc (Bình Thuận) kiến nghị Chính phủ cần có các cơ chế, chính sách hỗ trợ hiệu quả hơn cho nông dân như: cung cấp giống chất lượng cao, vay vốn hoặc trợ giá mua máy móc nông nghiệp, cung cấp thông tin về giá cả, thị trường để người nông dân có định hướng sản xuất phù hợp, nâng cao giá trị hàng hóa nông sản. Bên cạnh đó, Chính phủ cần chỉ đạo các ngành chức năng tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán phân bón, thuốc thú y, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc giả; hỗ trợ đào tạo nghề hiệu quả hơn cho nông dân; quan tâm tháo gỡ khó khăn cho người dân tiêu thụ, mua bán sản phẩm, hỗ trợ liên kết tiêu thụ nông sản hàng hóa…

Đặt vấn đề hiện nay thách thức và rủi ro trong ngành nông nghiệp là rất lớn, đại biểu Lê Thị Công (Bà Rịa – Vũng Tàu) kiến nghị Chính phủ cần triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, phát triển khoa học công nghệ cao, cơ chế hóa cao tạo ra giá trị cao, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân, chuyển từ sản xuất hàng hóa có giá trị thấp, thị trường hẹp sang thị trường có giá trị cao.

Theo dự kiến chương trình, sáng mai (25-10), các đại biểu Quốc hội tiếp tục làm việc tại tổ, thảo luận về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014; sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015; phương án phát hành trái phiếu chính phủ giai đoạn 2014-2016.

Chia sẻ bài viết