29/07/2019 - 21:41

Tăng cường thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng

(CT)- Chiều 29-7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Chi nhánh TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ cuối năm 2019 ngành ngân hàng TP Cần Thơ.

NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ khẳng định sẽ chủ động nắm sát tình hình hoạt động cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn, nhất là tình hình triển khai các chương trình, chính sách tín dụng đặc thù, đảm bảo kịp thời đáp ứng kịp thời nhu cầu tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chi nhánh tiếp tục là đầu mối gắn kết chặt chẽ các TCTD trên địa bàn; tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động các TCTD trên địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn hiệu quả.

Từ nay đến cuối năm, NHNN Chi nhánh yêu cầu các TCTD tiếp tục thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng; góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Cần làm tốt hơn nữa công tác thông tin báo cáo, quan tâm hoạt động kết nối ngân hàng, doanh nghiệp, công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của ngành ngân hàng. Cần tập trung đảm bảo công tác an toàn ngân quỹ, an toàn hệ thống, phòng chống khủng bố. Thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, chú trọng vào lĩnh vực sản xuất, các lĩnh vực ưu tiên, quản lý rủi ro trong tín dụng, thanh toán.

Theo đánh giá của NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm, vốn huy động của các TCTD tăng trưởng khá, dư nợ tín dụng tăng trưởng, hiệu quả dòng vốn được nâng cao, tỷ lệ nợ xấu giảm. Tính đến cuối tháng 6, huy động vốn của các TCTD trên địa bàn TP Cần Thơ đạt 76.086 tỉ đồng, tăng 4,94% so với cuối năm 2018. Tổng dư nợ cho vay đến cuối tháng 6-2019 đạt 84.312 tỉ đồng, tăng 8,61% so với cuối năm 2018. Nợ xấu là 1.582 tỉ đồng, chiếm 1,88% tổng dư nợ cho vay, giảm so với năm 2018 (1,98%). Cơ cấu tín dụng hợp lý thể hiện loại cho vay trung và dài hạn chiếm tỷ trọng cao (45%) trong tổng dư nợ.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết