06/01/2008 - 09:54

Ông Lê Hồng Phát – Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ:

Tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng để góp phần đưa Cần Thơ trở thành đô thị loại I vào năm 2009

Năm 2007, ngành xây dựng Cần Thơ đã có những bước phát triển tích cực trong công tác quản lý quy hoạch, xây dựng. Nhiều văn bản, đề án mang lại lợi ích xã hội như nhà ở xã hội, nhà tái định cư, nâng cấp thành phố lên đô thị loại I đã được Sở Xây dựng TP Cần Thơ thực hiện kịp thời… Trao đổi với chúng tôi xung quanh định hướng mà ngành xây dựng tập trung thực hiện trong năm 2008, ông Lê Hồng Phát, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, cho biết:

- Năm 2008, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra điều chỉnh hoặc đề xuất hủy bỏ các quy hoạch (QH) theo quy định của các bộ, ngành Trung ương và tình hình thực tế của địa phương. Đặc biệt từ khi có chỉ thị của Thủ tướng, công tác này khẩn trương hơn để làm sao cho các QH được thực hiện tốt, đảm bảo quyền lợi mà pháp luật quy định cho người dân trong vùng QH. Trong năm qua, Sở Xây dựng đã đề xuất với cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ rất nhiều QH chi tiết 1/500 trên địa bàn thành phố. Nhưng hủy bỏ rồi, quản lý bằng cách nào là điều đang được nhiều người quan tâm? Chúng tôi xin nêu rõ quan điểm: Các QH được hủy bỏ thường là QH 1/500 không khả thi, khi hủy bỏ sẽ thay thế bằng QH 1/2000 trước đó để quản lý xây dựng. Hoặc có thể QH 1/2000 trước đó chưa phù hợp, thì Sở Xây dựng tiếp tục điều chỉnh để phù hợp hơn, làm cơ sở quản lý trật tự xây dựng trong khu vực đó. Chứ không phải hủy bỏ QH là bỏ tất cả các QH đưa vùng đó trở thành nơi không có QH, bởi không có QH thì trật tự xây dựng sẽ xáo trộn, không thể định hướng phát triển về mặt kinh tế - xã hội... Việc phát triển kinh tế – xã hội là cần phải có QH và cần rất nhiều QH chứ không phải chỉ có QH xây dựng không thôi (QH đầu tiên là QH tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, trên cơ sở đó ngành xây dựng tham mưu cho chính quyền ban hành QH chi tiết về xây dựng để thực hiện QH tổng thể kinh tế - xã hội nơi đó). Do đó, việc điều chỉnh, xóa bỏ hoặc giữ nguyên QH là việc hàng ngày phải làm. Tất cả công tác này đều vì mục đích phát triển kinh tế – xã hội của địa phương...

* Theo dự báo, năm 2008 trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục phát triển các công trình cao ốc, nhà cao tầng... góp phần mang lại diện mạo mới cho TP Cần Thơ. Vậy trong thời gian tới công tác quản lý xây dựng các công trình này sẽ được Sở Xây dựng thực hiện ra sao?

- Việc quản lý xây dựng các công trình nhà cao tầng, cao ốc đã được Bộ Xây dựng ban hành bằng Chỉ thị số 07 để quản lý chung cho tất cả các công trình nhà cao tầng, cao ốc trong cả nước. Sở Xây dựng TP Cần Thơ đã triển khai trong nội bộ và đang lập kế hoạch để hướng dẫn cho các quận, huyện thực hiện. Các chủ đầu tư trong quá trình thi công nhà cao tầng, cao ốc sẽ được hướng dẫn đúng theo quy định của ngành xây dựng ban hành. Quá trình thực hiện Chỉ thị 07 nếu gặp khó khăn gì, chúng tôi sẽ phản ánh về Bộ Xây dựng để cơ quan này có hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời việc quản lý nhà cao tầng của địa phương ngày càng tốt hơn... Nói tóm lại, Sở Xây dựng đã có được những hướng dẫn cụ thể về vấn đề này để làm sao trong quá trình thi công các công trình cao tầng, cao ốc sẽ hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến những nhà xung quanh (nếu có)...

Thành phố Cần Thơ đang nỗ lực phấn đấu trở thành đô thị loại I vào năm 2009. Ảnh: ĐỖ CHÍ THIỆN

* TP Cần Thơ phấn đấu đến 2009 trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương, Sở Xây dựng đã có những bước chuẩn bị gì để góp phần đạt mục tiêu này ?

- Sở Xây dựng đã thực hiện xong đề án nâng cấp TP Cần Thơ lên đô thị loại I vào năm 2009. Với chức năng của ngành, chúng tôi đã tổ chức hội thảo, thông qua UBND thành phố, Hội đồng khoa học... Trong quá trình thực hiện, cũng đã mời các chuyên gia có thâm niên trong lĩnh vực QH để phản biện đề án này. Sở Xây dựng cũng đã thông qua Thường vụ Thành ủy 2 lần để lấy ý kiến đóng góp, đến giờ này đề án đã hoàn chỉnh và đang trình UBND thành phố phê duyệt chính thức.

Mục đích của việc xây dựng đề án nâng cấp TP Cần Thơ lên đô thị loại I vào năm 2009 nhằm tạo điều kiện để phát triển xứng tầm là thành phố trung tâm của ĐBSCL. Hướng chủ yếu của đề án này là đi vào những điểm mà xét theo các tiêu chí TP Cần Thơ chưa thể đạt được, nhằm phấn đấu để đạt các tiêu chí đó. Cụ thể ở các lĩnh vực: giao thông; xử lý môi trường và cây xanh. Những tiêu chí khác hiện nay đều đã đạt yêu cầu. Với những mục tiêu mà ngành xây dựng, các sở ngành và nhân dân đang ra sức phấn đấu, thì Cần Thơ hoàn toàn có thể đạt tiêu chí thành phố loại I trực thuộc Trung ương vào đầu năm 2009.

* Xin cảm ơn ông!

THIỆN KHIÊM (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết