26/04/2019 - 09:16

Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường 

Trên cơ sở các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã kịp thời phân bổ cho các đơn vị thuộc sở. Đồng thời, tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2019 “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”. Qua đó, các nhiệm vụ trọng tâm được giao trong quý I-2019 đảm bảo tiến độ thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Người dân thực hiện thủ tục về đất đai tại quận Bình Thủy.

Tăng cường quản lý

Ông Nguyễn Chí Kiên, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ, cho biết: Từ đầu năm đến nay, Sở chủ động, tích cực đề xuất các giải pháp thu tiền sử dụng đất, khai thác quỹ đất tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, thu hút đầu tư. Sở trình UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các quận, huyện; cụ thể hóa nghị quyết HĐND thành phố về danh mục bổ sung các dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha trong năm 2019; điều chỉnh chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở văn hóa trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 TP Cần Thơ. Cùng với đó, tập trung xây dựng phương án bàn giao Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất về UBND quận, huyện quản lý. Sở tiến hành thanh, kiểm tra chuyên ngành TN&MT theo kế hoạch năm…

Trong công tác quản lý đất đai, ngành TN&MT thành phố thực hiện thu hồi đất của 2 tổ chức với diện tích 0,76ha; giao đất cho 10 tổ chức với diện tích 18,5ha; cho 5 tổ chức thuê đất với diện tích 1,89ha; tổ chức chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 0,02ha. Đây là cơ sở thu tiền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Sở kịp thời chuyển thông tin cho ngành thuế với 11.437 phiếu chuyển thông tin địa chính với tổng diện tích 706ha, ước thu ngân sách 88,34 tỉ đồng. Bên cạnh đó, phối hợp với UBND quận, huyện điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ cho việc xây dựng bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn…

Thời gian qua, ngành TN&MT thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn xã hội trong sự nghiệp bảo vệ môi trường; chấn chỉnh công tác thanh, kiểm tra môi trường. Trong quý I-2019, Sở đã thực hiện 8 cuộc thanh tra, trong đó 2 cuộc theo kế hoạch và 6 cuộc đột xuất về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với 27 cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn. Qua thanh tra phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp với số tiền 5,75 triệu đồng. Sở đã lập kế hoạch kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với 50 cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. Công tác cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản, khai thác sử dụng tài nguyên nước mặt, nước dưới đất và xả nước thải vào nguồn nước được thực hiện đúng quy định của pháp luật. 3 tháng đầu năm 2019, Sở tham mưu, trình UBND thành phố cấp 8 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; 3 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt và 4 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước…

Nâng cao hiệu quả

Góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, trong quý II-2019, Sở TN&MT thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Theo đó, Sở tập trung thực hiện Đề án khai thác quỹ đất giai đoạn 2017-2021. Cụ thể, hoàn thành 100% khối lượng giai đoạn 1 với diện tích 35ha dọc theo hai bên đường nối Cách Mạng Tháng Tám đến tỉnh lộ 918; hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất nhà nước quản lý tiếp giáp đường Trần Hoàng Na nối dài, diện tích 1,5ha. Đồng thời, rà soát, tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) tại kỳ họp giữa năm 2019. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm của thành phố; lập thủ tục bán đấu giá đối với các khu đất đã có chủ trương của UBND thành phố.

Trong lĩnh vực môi trường, Sở tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5-6; xử lý triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường của bãi rác Ô Môn, Cờ Đỏ; giải quyết các vướng mắc về thu gom và xử lý chất thải rắn công nghiệp của các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu chế xuất và công nghiệp thành phố… Ngoài ra, đẩy nhanh tiến độ các dự án, gồm: Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai quận Thốt Nốt, huyện Thới Lai; dự án Điều tra thoái hóa đất TP Cần Thơ…

Tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý đất đai, ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở TN&MT, kiến nghị: UBND thành phố xem xét phê duyệt bố trí vốn kịp thời để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án thuộc danh mục cần thu hồi đất. Đồng thời, chỉ đạo Tổ thu hồi 10% quỹ đất thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có nghĩa vụ nộp 5-10% quỹ đất và khẩn trương đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng tại dự án để bàn giao quỹ đất cho thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng đánh giá cao sự nỗ lực của ngành TN&MT thành phố trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu Sở TN&MT tập trung công tác bồi thường, tái định cư, đặc biệt là công tác này ở các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn; xây dựng các khu tái định cư và thí điểm thực hiện chung cư tái định cư. Sở TN&MT chủ trì các đơn vị liên quan rà soát và đề xuất UBND thành phố xử lý các khu dân cư tự phát; tăng cường giải quyết khiếu nại về lĩnh vực đất đai... Trong lĩnh vực môi trường, Sở TN&MT quan tâm quản lý chặt chẽ thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn; xử lý vệ sinh môi trường tại các bãi rác trên địa bàn; tăng cường phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về môi trường...

Bài, ảnh: T. Trinh

Chia sẻ bài viết