23/03/2017 - 08:55

Nhịp cầu dân cử

Tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị ngành Công thương thường xuyên kiểm tra các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, tránh tình trạng có doanh nghiệp lợi dụng lòng tin của nhân dân để lừa đảo. Nội dung báo cáo kết quả thực hiện của Sở Công thương như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BCT ngày 9-3-2016 của Bộ Công thương về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện (đặc biệt là Sở Công thương, lực lượng quản lý thị trường, lực lượng Công an) tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp. Đồng thời, đẩy mạnh các biện pháp quản lý, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật của hoạt động bán hàng đa cấp.

Năm 2016, có 28 doanh nghiệp bán hàng đa cấp, giảm 8 doanh nghiệp so với năm 2015, nhưng số lượng người tham gia bán hàng đa cấp lại tăng gấp 3 lần so với năm 2015 (theo số liệu của Cục Quản lý cạnh tranh là khoảng 30.000 người). Năm 2016 cũng là năm phát sinh nhiều đơn tố cáo của các cá nhân từng là cộng tác viên bán hàng đa cấp. Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh làm rõ đã phát hiện nhiều vi phạm và đã xử lý nghiêm theo quy định.

Từ cuối năm 2015 đến cuối năm 2016, Sở Công thương thành phố đã nhận được 7 đơn tố cáo của người tham gia bán hàng đa cấp. Trong đó, Sở Công thương thành phố xử lý xong 2 đơn, 5 đơn còn lại đã chuyển cho Sở Công thương Hà Nội giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động bán hàng đa cấp từ cuối năm 2015 đến cuối năm 2016 trên 420 triệu đồng.

Chia sẻ bài viết