13/09/2012 - 21:43

Tăng cường liên kết, phối hợp, nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy nghề gắn với giải quyết việc làm

(CT)- Ngày 13-9-2012, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ cùng đại diện các sở, ngành, đoàn thể chức năng, do ông Huỳnh Văn Tiếp, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ dẫn đầu, đã giám sát việc triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” (gọi tắt là Đề án ĐTN) giai đoạn 2010-2012 ở các huyện Vĩnh Thạnh, Thới Lai và Cờ Đỏ.

Đoàn giám sát các nội dung có liên quan đến Đề án như: Việc triển khai, tuyên truyền và thực hiện chính sách, pháp luật, công tác tư vấn, học nghề và việc làm; nhận thức của chính quyền các cấp, ban ngành đoàn thể và lao động; biến động lực lượng trong độ tuổi lao động; kết quả đào tạo nghề và giải quyết việc làm; nguồn kinh phí và công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện... Thời gian qua, huyện Vĩnh Thạnh mở 50 lớp với 1.528 lao động (65% lao động có việc làm sau đào tạo); huyện Thới Lai mở 55 lớp với 1.640 lao động (78,5% lao động có việc làm); huyện Cờ Đỏ mở 49 lớp với 1.547 lao động (73% lao động có việc làm). Tùy tình hình thực tế, từng địa phương đã kết hợp với các đơn vị đào tạo và doanh nghiệp tạo việc làm cho lao động sau học nghề; xây dựng các mô hình dạy nghề gắn với việc làm tại chỗ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo hiệu quả. Các địa phương cũng trình bày những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Đề án ĐTN, như: Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của lao động về học nghề, việc làm chưa được quan tâm đúng mức; tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo nghề còn thấp; các nghề đào tạo chưa sát với nhu cầu địa phương, việc hỗ trợ vốn vay cho lao động sau học nghề còn hạn chế; chưa xây dựng nhiều mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm... ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công tác. Đoàn cũng ghi nhận những kiến nghị của các địa phương như: Bổ sung biên chế theo dõi công tác dạy nghề của huyện; tăng thời gian dạy nghề và mức hỗ trợ học nghề...

Thay mặt Đoàn giám sát, ông Huỳnh Văn Tiếp ghi nhận những kết quả đạt được thời gian qua ở các huyện, tổ chức nhiều lớp nghề, đa dạng ngành nghề đào tạo và đảm bảo cơ bản việc làm cho lao động sau đào tạo nghề. Thời gian tới, Đoàn đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động lao động học nghề, chú trọng đào tạo nghề dài hạn. Đồng thời, nhân rộng các mô hình tạo việc làm hiệu quả và ưu tiên hỗ trợ vốn cho những mô hình thu hút nhiều lao động có việc làm, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy nghề gắn với việc làm thành phố.

Ngày 14-9, Đoàn tiếp tục giám sát việc triển khai thực hiện Đề án ĐTN ở huyện Phong Điền.

ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết