20/09/2012 - 21:51

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách

Cử tri quận Ô Môn và các huyện Phong Điền, Thới Lai đề nghị thành phố tăng cường kiểm tra đối với các quận, huyện trong việc giải quyết chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách theo chủ trương của Nhà nước được đầy đủ, kịp thời; đồng thời, chú trọng tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách để nhân dân và các đối tượng có liên quan được biết. Công văn trả lời của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố như sau:

Hằng năm, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố đều có kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện rà soát, thống kê, giải quyết chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, nhằm để các chủ trương của Đảng và Nhà nước được thực hiện đầy đủ, kịp thời đối với các đối tượng.

Vừa qua, Thanh tra Sở kết hợp với Phòng Kế hoạch và Tài chính, Phòng Người có công thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố và Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các quận, huyện đã thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng ở quận Ô Môn, quận Thốt Nốt, các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thới Lai;… Ngoài ra, Sở còn chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các quận, huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát việc cấp phát chế độ cho các đối tượng.

Các chủ trương, chính sách và hướng dẫn của Đảng và Nhà nước mới ban hành, Sở đều có tập huấn, triển khai cho công chức cấp quận, huyện để tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cơ sở và nhân dân.

Chia sẻ bài viết