16/11/2015 - 09:28

Chi bộ Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Bình Thủy

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC KHẮC PHỤC KHUYẾT ĐIỂM

Sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (NQTW4) vào cuối năm 2012, Chi ủy Chi bộ Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Bình Thủy đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả trên các mặt công tác, đi đôi với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…Qua đó, các hạn chế, khuyết điểm được khắc phục cơ bản, các mặt công tác đều có chuyển biến tích cực…

Tại hội nghị kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, Chi ủy Chi bộ Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Bình Thủy thẳng thắn nhìn nhận trong sinh hoạt chi bộ chất lượng cán bộ, đảng viên chưa cao; đôi lúc chưa sâu sát, kịp thời trong việc triển khai và thực hiện kế hoạch; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống nhiều khi còn hình thức, chưa động viên và thường xuyên nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên. Theo đồng chí Phạm Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận, sau kiểm điểm, chi ủy đã xây dựng quy chế làm việc, trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo lề lối đúng theo quy chế, phát huy tốt tinh thần dân chủ trong cơ quan, thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình. Trong điều hành thực hiện nhiệm vụ, Chi ủy bám sát chỉ đạo của quận và ngành dọc cấp trên để từ đó vận dụng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Đơn vị đã xây dựng đầy đủ các quy chế như: quy chế dân chủ, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, quy chế về lề lối làm việc và phân công của Chi bộ Trung tâm…Các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác; kinh phí hoạt động, công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, khen thưởng…của cơ quan đều công khai minh bạch, để cán bộ, viên chức tham gia thảo luận, góp ý. Lãnh đạo Trung tâm tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng trong đảng viên, viên chức của cơ quan. Do đặc thù cán bộ, viên chức trong đơn vị làm việc ở cơ quan và các hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ…gắn với địa bàn khu dân cư, vì vậy, lãnh đạo Trung tâm giao tổ trưởng phụ trách nắm tình hình, tác phong, đạo đức, mối quan hệ của cán bộ, viên chức với các tổ chức, cá nhân bên ngoài. Qua đó, kịp thời báo cáo lãnh đạo uốn nắn những hạn chế hoặc tháo gỡ khó khăn, nhằm giúp cán bộ, viên chức trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao triển khai nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức trong đơn vị.

Chi ủy chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian và nội dung sinh hoạt. Trước mỗi kỳ họp, chi ủy họp bàn bạc thống nhất nội dung, sau đó gửi báo cáo đánh giá kết quả hoạt động tháng qua và đề ra phương hướng tháng tới, các vấn đề tập trung thảo luận đến tất cả các đảng viên được biết và chuẩn bị ý kiến đóng góp trong cuộc họp. Trong năm 2015, chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề nâng cao kết quả thực hiện việc phân công cán bộ, viên chức của Trung tâm hỗ trợ các phường trong hoạt động văn hóa thể thao. Qua đó, đánh giá những mặt mạnh, hạn chế, rút kinh nghiệm và bàn biện pháp thực hiện các hoạt động hướng về cơ sở ngày càng đạt hiệu quả cao và thiết thực. Đồng chí Dương Thị Cẩm Tú, đảng viên Chi bộ Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Bình Thủy, nói: "Sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, lãnh đạo cơ quan có nhiều đổi mới trong phong cách lãnh đạo, quản lý, điều hành. Hàng tháng, quý, lãnh đạo Trung tâm niêm yết, công khai minh bạch việc thu, chi, sử dụng kinh phí, cấp phát lương, sinh hoạt phí, chi cho hoạt động chuyên môn…Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ làm cho cán bộ, viên chức thêm tin tưởng, mạnh dạn đóng góp ý kiến xây dựng cơ quan vững mạnh; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc…".

Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, theo đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Chi ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Bình Thủy, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sắp xếp, bố trí cán bộ, từng bước nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ mới. Lãnh đạo Trung tâm quan tâm thực hiện đúng theo quy định về quy hoạch tạo nguồn, chọn đối tượng đưa đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ cán bộ kế thừa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp tình hình mới. Từ năm 2012 đến nay, lãnh đạo đơn vị đã cử 4 đồng chí tham gia học trung cấp lý luận chính trị; 4 đồng chí học đại học, 5 đồng chí bồi dưỡng ngạch chuyên viên và nhiều lượt cán bộ, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn.

Nhiều hạn chế trong lãnh đạo hoạt động chuyên môn cũng cơ bản được khắc phục. Theo đồng chí Phạm Văn Tuấn, trước đây, nội dung hoạt động của ngành chưa phong phú; công tác phối hợp trong một số hoạt động phong trào với các phường đôi lúc chưa chặt chẽ; việc duy trì phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao truyền thống, xây dựng các câu lạc bộ văn hóa thể thao trọng điểm còn hạn chế. Để khắc phục hạn chế trên, lãnh đạo Trung tâm đã xây dựng kế hoạch phân công cán bộ, viên chức của Trung tâm hỗ trợ các phường trong hoạt động văn hóa thể thao. Theo đó, các cán bộ được phân công sẽ cùng với cán bộ văn hóa thông tin phường nâng cao hoạt động nhà văn hóa, tổ chức sinh hoạt, thành lập, rà soát, duy trì hoạt động các loại hình câu lạc bộ, tổ nhóm văn hóa thể thao, kịp thời phát hiện và có kế hoạch bồi dưỡng các cá nhân, tập thể có năng khiếu văn hóa thể thao…Qua đó, góp phần phát triển phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, thể dục thể thao ở cơ sở; tạo đội ngũ phục vụ cho quận khi tổ chức các sự kiện, tham gia các hội thi, hội diễn, các giải thi đấu thể thao các cấp. Bên cạnh đó, lãnh đạo Trung tâm cũng mở các lớp hướng dẫn nghiệp vụ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, cử cán bộ chuyên môn tăng cường phối hợp hỗ trợ cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng các câu lạc bộ văn nghệ thể thao, củng cố các tiêu chí nhằm xây dựng các câu lạc bộ hoạt động mạnh; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Theo đồng chí Trần Hiếu Tài, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Bình Thủy, sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, Chi bộ Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận có nhiều chuyển biến trong việc tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.Trong đó, lãnh đạo Trung tâm đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đơn vị, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, phát huy tốt dân chủ tại cơ quan, đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong thực hiện các nhiệm vụ công tác đều có chuyển biến rõ nét như: vận động xã hội hóa xây dựng và nâng chất các phường văn hóa, nâng chất các lễ hội truyền thống của quận, phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục và thể thao tại cơ sở được duy trì và tiếp tục mở rộng phát triển…Khẳng định quyết tâm không để phát sinh hạn chế mới trong thời gian tới, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Bình Thủy, cho biết:"Thời gian tới, Chi bộ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát; chú trọng hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thường xuyên đi cơ sở; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu…, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.".

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết