27/03/2018 - 21:59

Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung:

Tăng cường kiểm tra, giám sát góp phần đẩy lùi suy thoái trong cán bộ, đảng viên 

(CT)- Sáng 27-3, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy làm việc với cán bộ chủ chốt Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy về kết quả công tác quý I và nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2018. 

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Từ đầu năm đến nay, UBKT Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy gợi ý kiểm điểm đối với 3 tập thể cấp ủy trực thuộc Thành ủy; tham mưu ban hành chương trình kiểm tra, giám sát (KT, GS) của BTV Thành ủy năm 2018. UBKT Thành ủy phối hợp với các ban xây dựng đảng Thành ủy thẩm tra phục vụ BTV Thành ủy quy hoạch, bổ nhiệm nhiều cán bộ; tiếp nhận 19 đơn tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên. UBKT Thành ủy đang nghiên cứu thực hiện sắp xếp các phòng nghiệp vụ trực thuộc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả;…

 Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Trung đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBKT Thành ủy. Đồng chí phân tích những mặt hạn chế UBKT Thành ủy cần khắc phục, như: một số cấp ủy và UBKT chưa quan tâm công tác KT, GS; sự phối hợp giữa UBKT với một số ngành trong xử lý vi phạm một số nơi chưa chặt chẽ. Bí thư Thành ủy yêu cầu, UBKT Thành ủy và UBKT cấp dưới cần tham mưu cho cấp ủy cùng cấp thực hiện hiệu quả công tác KT, GS trong Đảng; tiếp tục tăng cường công tác KT, GS việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Quan tâm giám sát việc thực hiện tinh giản biên chế góp phần giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định. Bí thư Thành ủy chỉ đạo UBKT Thành ủy và UBKT các cấp tăng cường nắm bắt thông tin, dư luận liên quan đến cán bộ, đảng viên để kịp thời kiểm tra, xử lý khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên…  

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết