30/05/2013 - 22:04

Đảng bộ quận Bình Thủy

Tăng cường giám sát, kiểm tra xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh

Đảng ủy phường An Thới triển khai công tác GS, KT việc thực hiện nghị quyết của cấp trên đối với các chi bộ và đảng bộ bộ phận trực thuộc.

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2010-2015, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp quận Bình Thủy đã giám sát (GS) chuyên đề 353 tổ chức đảng và 746 đảng viên, GS thường xuyên 422 tổ chức đảng và 19.903 lượt đảng viên; kiểm tra (KT) 430 lượt tổ chức đảng và 5.943 lượt đảng viên, trong đó có 4 tổ chức đảng và 72 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 47 đảng viên vi phạm. Kết quả trên cho thấy cấp ủy và UBKT các cấp quận Bình Thủy rất nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ GS, KT, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Hơn 2 năm qua, UBKT Quận ủy Bình Thủy đã làm tham mưu cho Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy xây dựng chương trình GS, KT sát với tình hình thực tế của địa phương. Cụ thể, năm 2011 BTV Quận ủy đã thực hiện 7 chương trình GS, 4 chương trình KT; năm 2012 BTV Quận ủy thực hiện 7 chương trình GS, 4 chương trình KT và năm 2013 thực hiện 6 chương trình GS, 5 chương trình KT. Trong đó, tập trung giám sát các nội dung như: GS các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chấp hành quy chế làm việc, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nhà đại đoàn kết; thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tham nhũng… Nội dung KT chủ yếu tập trung việc các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản; thực hiện công tác cải cách hành chính, trật tự kỷ cương đô thị và giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng; khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (NQTW4)…

Ngoài thực hiện chương trình GS, KT của BTV Quận ủy, UBKT Quận ủy đã GS, KT trên nhiều lĩnh vực đối với hàng trăm lượt tổ chức đảng và đảng viên. Theo đồng chí Trần Hiếu Tài, Ủy viên BTV Quận ủy, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, qua thực hiện các chương trình GS, KT, hơn 2 năm qua, BTV Quận ủy và UBKT Quận ủy đã chấn chỉnh nhiều tổ chức đảng và đảng viên có hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện những nội dung được GS, KT. Điển hình như năm 2012, qua KT Đảng ủy phường Thới An Đông, Đoàn KT Quận ủy kết luận Đảng ủy chậm chỉ đạo việc giải quyết tồn đọng ngân sách, nợ tiền làm đường giao thông theo kết luận của Quận ủy nên đã chỉ đạo rút kinh nghiệm. Mới đây, Quận ủy và UBKT Quận ủy tiến hành GS, KT 31 tổ chức đảng về việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Qua đó, Quận ủy và UBKT Quận ủy đã chấn chỉnh, uốn nắn 6 tổ chức đảng có chuyển biến chậm và chuyển sang kiểm tra, xử lý vi phạm đối với những đồng chí đứng đầu một số chi bộ này.

Không riêng Quận ủy và UBKT Quận ủy, trong nửa nhiệm kỳ qua, công tác GS, KT trong Đảng đã được cấp ủy và UBKT cơ sở ở quận Bình Thủy thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trong đó, Đảng ủy và UBKT phường An Thới là một trong những đơn vị được UBKT Quận ủy đánh giá thực hiện tốt công tác GS, KT. Đồng chí Lê Văn Hạng, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường An Thới, cho biết: nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã tập trung GS các chi bộ và đảng viên về lãnh đạo và thực hiện nghị quyết của Đảng; tổ chức sinh hoạt đảng và chấp hành Điều lệ Đảng; chỉ đạo và tổ chức thực hiện, quản lý các nguồn thu trong dân… Qua GS, hầu hết các chi bộ và đảng viên đều thực hiện tốt nội dung được GS. Tuy nhiên, một số trường hợp còn hạn chế được Đảng ủy và UBKT Đảng ủy kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, không để xảy ra sai phạm phải xử lý kỷ luật. Song song đó, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường chú trọng công tác KT tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để xử lý kịp thời. Theo đồng chí Nguyễn Xuân Đáp, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường An Thới, gần 3 năm qua, UBKT phường đã kiểm tra 8 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó kết luận 4 trường hợp vi phạm phải xử lý kỷ luật. Trong đó, có trường hợp ở Chi bộ 2, Đảng bộ bộ phận (ĐBBP) khu vực 4, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, không chấp hành nghị quyết của chi bộ, không gương mẫu trong thực hiện nâng cấp hẻm, tố cáo nội dung sai sự thật, chi bộ kiểm điểm nhưng không nhận khuyết điểm... đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Hay một trường hợp ở Chi bộ 2, ĐBBP khu vực 2, do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành nghị quyết của chi bộ không nghiêm, chưa gương mẫu trong thực hiện nâng cấp hẻm, vi phạm những điều đảng viên không được làm… nên đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường Trà An cũng được UBKT Quận ủy đánh giá là đơn vị thực hiện tốt công tác GS, KT trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng chí Trương Văn Sửu, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường, nói: “Hàng năm Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch GS, KT sát với đặc thù và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó tập trung GS, KT những nội dung như: thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; thực hiện công tác xây dựng cơ bản; việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của cấp trên… Qua GS, KT, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã uốn nắn, chấn chỉnh những chi bộ, đảng viên còn hạn chế để khắc phục, sửa chữa kịp thời. Trong đó, có trường hợp ở Chi bộ khu vực 4A, ĐBBP khu vực 4, uống rượu say cự cãi với con cái trong gia đình, gây mất trật tự, UBKT Đảng ủy đã chấn chỉnh, rút kinh nghiệm; hay như ở Chi bộ 2B, ĐBBP khu vực 2 có trường hợp nghe con cái xúi giục, gây xích mích với một gia đình khác, UBKT Đảng ủy đã uốn nắn và đảng viên này đã nghiêm túc rút kinh nghiệm. Những trường hợp cố tình vi phạm, không thể rút kinh nghiệm, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy kiên quyết xử lý kỷ luật theo quy định. Trong đó có trường hợp đảng viên ở Chi bộ 3A, ĐBBP khu vực 3 vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình, UBKT Đảng ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; một trường hợp ở Chi bộ 2B, ĐBBP khu vực 2, do quan hệ bất chính, sinh con ngoài giá thú, UBKT Đảng ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Theo thống kê của UBKT Đảng ủy phường Trà An, tính từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015 đến nay, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã thi hành kỷ luật 4 đảng viên, trong đó khiển trách 2 trường hợp, cảnh cáo 2 trường hợp.

Nhờ tăng cường công tác  GS, KT trong Đảng, nửa nhiệm kỳ qua, cấp ủy và UBKT các cấp quận Bình Thủy đã kịp thời phát hiện và ngăn ngừa, ngăn chặn nhiều tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm không để đi đến vi phạm phải xử lý kỷ luật. Đồng thời, qua đó đã phát hiện và xử lý kỷ luật đối với 47 đảng viên vi phạm về chấp hành chỉ thị, nghị quyết chưa nghiêm; thiếu tinh thần trách nhiệm; nhận hối lộ; cố ý làm trái; vi phạm pháp luật; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống… Trong đó đã kỷ luật bằng hình thức khiển trách 17 trường hợp, cảnh cáo 21 trường hợp, cách chức 1 trường hợp, khai trừ 8 trường hợp.

Theo đồng chí Trần Hiếu Tài, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Bình Thủy, nhằm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, thời gian tới, UBKT Quận ủy tiếp tục tham mưu cho BTV Quận ủy và chỉ đạo các cấp ủy, UBKT cơ sở tăng cường KT,GS trong Đảng. Trong đó tập trung GS, KT việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo NQTW4 và những lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc, dễ phát sinh nhũng nhiễu, tiêu cực… để kịp thời ngăn ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết