23/12/2014 - 08:01

Bình Thủy

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) trong Đảng đã góp phần quan trọng trong việc ngăn ngừa vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thúc đẩy kinh tế phát triển… Đó là đánh giá của đồng chí Lê Hoàng Nam, Bí thư Quận ủy Bình Thủy về công tác KT, GS năm 2014 của Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy và cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong quận.

Năm 2014, BTV Quận ủy Bình Thủy đã thực hiện Chương trình GS với 4 nội dung gồm: GS việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Quận ủy đối với 6 tổ chức đảng; GS việc thực hiện quy chế làm việc, Nghị quyết 02-NQ/QU của Quận ủy, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với 8 tổ chức đảng; GS việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan đối với 13 tổ chức đảng; GS việc quy hoạch sử dụng đất đai, quản lý khai thác quỹ đất công đối với 9 tổ chức đảng. BTV Quận ủy cũng thực hiện Chương trình KT với 3 nội dung gồm: KT việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015, Nghị quyết công tác năm 2014, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng cơ bản, kế hoạch công tác cán bộ đối với 18 tổ chức đảng; KT công tác lãnh đạo thực hiện trật tự, kỷ cương đô thị và cải cách hành chính, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, việc thực hiện kết luận của Đoàn Kiểm toán năm 2013 đối với 15 tổ chức đảng; KT việc lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với 4 tổ chức đảng.

Các tập thể và cá nhân quận Bình Thủy có thành tích xuất sắc trong công tác KT, GS năm 2014 được UBKT Thành ủy tặng Giấy khen.

Đồng chí Lê Hoàng Nam, Bí thư Quận ủy, cho biết: Qua KT, GS, các đoàn của BTV Quận ủy đánh giá: nhìn chung, các tổ chức đảng đã thực hiện tốt các nội dung được KT, GS. Tuy nhiên, một số tổ chức đảng vẫn còn những mặt hạn chế, như: Chưa duy trì sinh hoạt chuyên đề đều đặn, chất lượng sinh hoạt đảng chưa cao; chưa niêm yết công khai, đầy đủ các chủ trương, chính sách để người dân tiếp cận; chưa thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ; việc chỉ đạo giải phóng mặt bằng một số công trình còn chậm; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chưa bám sát nghị quyết của nhiệm kỳ; chỉ đạo thực hiện các kết luận của Quận ủy còn chậm; công tác nắm tình hình địa bàn chưa chặt; chưa chỉ đạo khắc phục kết luận của đoàn kiểm toán năm 2013… Những hạn chế này đã được các đoàn KT, GS chấn chỉnh kịp thời. Đến nay, hầu hết các tổ chức đảng đã chỉ đạo khắc phục tốt các hạn chế này. Theo đồng chí Hà Quốc Hữu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thới An Đông, qua KT việc lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với Đảng ủy phường, Đoàn KT của BTV Quận ủy đã kết luận Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công chưa cụ thể; ghi chép sổ quỹ tiền mặt giữa kế toán và thủ quỹ chưa kịp thời; chưa chỉ đạo cập nhật, đánh giá hao mòn, giá trị còn lại của tài sản cố định; hồ sơ làm thêm ngoài giờ chưa thực hiện đúng biểu mẫu quy định; còn tình trạng treo tạm ứng, số dư tạm ứng vẫn còn thể hiện trên sổ sách… Đồng chí Hà Quốc Hữu nói: "Thực hiện Kết luận của Đoàn KT, đến nay chúng tôi đã hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản công tại đơn vị; thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt tại đơn vị theo quy định. Chúng tôi cũng đã thu hồi hơn 46,7 triệu đồng do sử dụng chưa phù hợp nguyên tắc tài chính". Theo đồng chí Huỳnh Hoài Nam, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận, tại thời điểm kiểm tra, Đoàn KT của BTV Quận ủy kết luận một số cán bộ, công chức Chi cục Thuế quận còn hạn chế trong việc giải thích, hướng dẫn, tính thuế còn sai, còn ghi nhầm địa chỉ người nộp thuế. Thực hiện kết luận của Đoàn KT, Chi ủy và lãnh đạo Chi cục đã chỉ đạo cán bộ, công chức khắc phục kịp thời, không để phiền hà cho người nộp thuế.

Cùng với BTV Quận ủy, năm 2014, cấp ủy và UBKT các cấp của quận đã tăng cường công tác KT, GS trong Đảng. Theo thống kê của UBKT quận ủy, năm 2014, cấp ủy các cấp quận Bình Thủy đã KT theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 291 lượt tổ chức đảng, với 8.534 lượt đảng viên và GS 771 lượt tổ chức đảng, với hơn 12.565 lượt đảng viên; UBKT các cấp trong quận đã GS 972 tổ chức đảng và 22.020 đảng viên… Nội dung KT, GS tập trung việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về công tác xây dựng Đảng; công tác chuẩn bị đại hội đảng cấp cơ sở; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; công tác thu ngân sách và các loại quỹ của địa phương; việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Quy định những điều đảng viên không được làm… Qua KT, GS, cấp ủy và UBKT các cấp đã kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Việc thi hành kỷ luật trong Đảng được cấp ủy và UBKT các cấp thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Theo đồng chí Trần Hiếu Tài, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, năm 2014, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận đã thi hành kỷ luật 24 đảng viên (tăng 9 đảng viên so với năm 2013) do vi phạm việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống, vi phạm pháp luật, vi phạm chính sách dân số… Trong đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí nguyên Bí thư Đảng ủy phường Thới An Đông do vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, quy chế làm việc; thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí nguyên Chủ tịch phường Thới An Đông do vi phạm quy chế làm việc, điều hành ngân sách và sử dụng chức vụ lạm quyền; thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 1 đảng viên ở Đảng bộ Công an quận do vi phạm về việc giải quyết vụ đánh bạc sai quy định của ngành; thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 1 đảng viên Đảng bộ bộ phận khu vực 4, phường Bùi Hữu Nghĩa do vi phạm tự thực hiện khảo sát xã hội học về thu các loại quỹ sai quy định; thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với đồng chí nguyên Bí thư khu vực Thới Thuận, phường Thới An Đông do sử dụng bằng giả… Trong năm, UBKT Quận ủy cũng đã giải quyết 14 đơn tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên, qua đó đã kết luận cụ thể, rõ ràng.

Nói về công tác KT, GS năm 2015, đồng chí Lê Hoàng Nam, Bí thư Quận ủy, cho biết: Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy sẽ thực hiện 3 chương trình GS về việc lãnh đạo của các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về công tác xây dựng Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Quận ủy; GS việc lãnh đạo của các tổ chức đảng và đảng viên về thực hiện công tác cải cách hành chính, trật tự, kỷ cương đô thị, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; GS việc lãnh đạo của các tổ chức đảng và đảng viên về thực hiện các kết luận của Quận ủy, việc chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề. Ban Thường vụ Quận ủy cũng thực hiện 2 chương trình KT về việc lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên về thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015, nghị quyết năm 2015 và kiểm tra việc chuẩn bị đại hội Đảng các cấp trực thuộc, kết quả thực hiện các công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp; KT tổ chức đảng và đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Ban Thường vụ Quận ủy cũng chỉ đạo cấp ủy và UBKT các cấp tăng cường công tác KT, GS, nhất là KT những tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, mất đoàn kết nội bộ và giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo liên quan đến đảng viên nhằm tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp.

Bài, ảnh: HOÀNG DUNG

Chia sẻ bài viết