30/07/2023 - 07:53

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng 

Bài, ảnh: THANH THY

Bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là trách nhiệm của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị, Ðảng ủy Trường Chính trị TP Cần Thơ đã lãnh đạo đảng viên (ÐV), giảng viên (GV) lồng ghép nội dung này vào các bài giảng lý luận chính trị, giúp các học viên nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức và hành động đúng; tham gia viết bài BVNTTT của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tiến trình hội nhập.

Ban Giám hiệu Trường Chính trị TP Cần Thơ trao quyết định công nhận danh hiệu giảng viên dạy giỏi xuất sắc, giảng viên dạy giỏi và Giấy khen cho các giảng viên có thành tích cao tại Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2023.

Nâng cao nhận thức của giảng viên, học viên

Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường BVNTTT của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Ðảng ủy Trường Chính trị TP Cần Thơ thành lập Ban Chỉ đạo 35 Trường Chính trị TP Cần Thơ. Theo đồng chí Lê Văn Ðiện, Thành ủy viên, Phó Bí thư Ðảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố, Ðảng ủy Trường yêu cầu các chi bộ khoa, phòng thường xuyên quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW cho ÐV lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ ÐV, GV coi trọng gắn kết, lồng ghép việc BVNTTT của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào hoạt động nghiên cứu, giảng dạy; yêu cầu các khoa chuyên môn tăng cường kiểm tra giáo án, dự giờ giảng, thảo luận trên lớp, tiếp nhận ý kiến phản hồi từ học viên… để GV coi trọng đúng mức việc tích hợp, lồng ghép nội dung BVNTTT của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong hoạt động giảng dạy.

Theo đồng chí Mai Trần Hải Ðăng, Ðảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, thực hiện chỉ đạo của Ðảng ủy, Chi bộ ban hành nghị quyết về tăng cường tích hợp nội dung BVNTTT của Ðảng trong nghiên cứu, giảng dạy. Trong đó, xác định 100% bài giảng của GV có tích hợp nội dung, 100% ÐV trong giai đoạn 2023-2025 có tối thiểu 3 bài viết khoa học hoặc công trình khoa học, 100% GV tham gia đầy đủ các cuộc thi, hội thi do Trường, thành phố và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, có liên quan đến công tác BVNTTT của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, qua các cuộc họp thường lệ, sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động về nguồn, tri ân... cấp ủy tăng cường tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, nhằm nâng cao nhận thức cho ÐV trong chi bộ về lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc... Lãnh đạo khoa tổ chức dự giờ, thao giảng, góp ý để GV thực hiện tốt nhiệm vụ.

ÐV Nguyễn Minh Trí, GV Khoa Lý luận cơ sở, cho biết: “BVNTTT của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là trách nhiệm của ÐV. Tôi tích hợp nội dung này vào giảng dạy lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh như thường xuyên bổ sung vào giáo án những thông tin mang tính thời sự, cập nhật thông tin phù hợp vừa BVNTTT của Ðảng từ nhiều phía, nhiều chiều, nhiều góc độ khác nhau để thuyết trình, thảo luận, định hướng giúp học viên nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch”. Ðồng chí Phan Thế Nguyễn, học viên lớp Trung cấp LLCT tập trung khóa 29, chia sẻ: “Các bài giảng của GV giúp tôi nâng cao bản lĩnh chính trị, niềm tin vào sự lãnh đạo của Ðảng, củng cố thêm kiến thức trong quá trình học tập, đưa lý luận gắn với thực tiễn. Là Chi ủy viên của Chi bộ Ban Chỉ huy Quân sự phường Lê Bình (quận Cái Răng), tôi đã vận dụng những kiến thức được học vào thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia viết bài cùng Ban Chỉ đạo 35 các cấp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, BVNTTT của Ðảng”.

Tích cực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ðảng ủy, Ban Chỉ đạo 35 Trường Chính trị thành phố chỉ đạo xây dựng chuyên mục “BVNTTT của Ðảng” trên Trang Thông tin điện tử của Trường và định hướng xây dựng chuyên mục này trong quyển Thông tin Lý luận và Thực tiễn; lồng ghép tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Quyết định số 874/QÐ-BTTTT; tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Công văn số 1244-CV/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “về tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Intemet” trong sinh hoạt Ðảng, giảng dạy; định hướng tuyên truyền và khuyến khích cán bộ, viên chức và học viên sử dụng mạng xã hội một cách hiệu quả, lành mạnh, đúng quy định; đưa thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách của Ðảng thiết thực với đời sống hay quảng bá về hình ảnh, lịch sử, địa lý, sự phát triển về kinh tế - xã hội của thành phố, đất nước.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV tham gia BVNTTT của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được Ðảng ủy, Ban Giám hiệu Trường chú trọng thực hiện. Từ năm 2019 đến nay, Trường đã cử 28 lượt GV tham dự lớp bồi dưỡng “Kiến thức kinh điển về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức; cử nhiều lượt cán bộ, viên chức, GV tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng BVNTTT của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng như các lớp tập huấn giáo trình, bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực… nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu của đội ngũ GV.

Hoạt động nghiên cứu khoa học được Ðảng ủy, Ban Giám hiệu Trường quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Giai đoạn 2019-2022, Trường đã triển khai và nghiệm thu đạt 17 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, trong đó có nhiều nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc cung cấp luận cứ cho việc hệ thống hóa, hoàn thiện và phát triển lý luận, BVNTTT của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; liên quan đến một số nội dung của công tác cán bộ, vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương, công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Ðảng, Nhà nước nói chung, của TP Cần Thơ nói riêng. Ngoài ra, lực lượng GV, viên chức của Trường đã đăng 321 tin, 302 bài viết khoa học trên trang thông tin điện tử của Trường và các đơn vị khác trong và ngoài thành phố; tham gia viết 683 bài cho quyển thông tin lý luận và thực tiễn, các tọa đàm khoa học, hội thảo khoa học, tạp chí trong và ngoài trường. Trường tổ chức hội thảo khoa học và chỉ đạo đội ngũ GV tham gia viết bài liên quan trực tiếp đến công tác BVNTTT của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ðồng chí Mai Trần Hải Ðăng, Ðảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, cho biết: “Mỗi GV không ngừng tự học, tự rèn, cập nhật thông tin và viết bài tuyên truyền, bảo vệ đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản bác lại các thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên cổng thông tin điện tử của nhà trường, báo, tạp chí… Ðồng thời, phải giữ vững bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và cuộc sống; nâng cao kỹ năng, ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng Internet; tham gia phân tích, bình luận, chia sẻ bài viết về những thành tựu đạt được của đất nước, địa phương cũng như giới thiệu những tấm gương điển hình, tiêu biểu của ÐV, cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Năm 2021 và năm 2022, Trường phát động Cuộc thi viết chính luận BVNTTT của Ðảng do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, có 27 cán bộ tham gia viết bài. Năm 2023, Thành ủy Cần Thơ phát động Cuộc thi chính luận BVNTTT của Ðảng lần thứ nhất, có 21 cán bộ tham gia viết bài, trong đó có 4 tác phẩm đạt giải. Trường còn cử GV tham gia Hội thi GV dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 và có 1 GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi xuất sắc, 1 GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi; tham gia Giải Báo chí về Xây dựng Ðảng mang tên Búa Liềm Vàng TP Cần Thơ do Thành ủy Cần Thơ tổ chức năm 2022, có 1 tác phẩm đạt Giải B; Trường cử GV tham gia Hội thi Truyên truyền viên, Báo cáo viên giỏi cấp thành phố và Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi do Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ðảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Ðảng thành phố tổ chức năm 2022, đều đạt giải Nhất.

Theo đồng chí Lê Văn Ðiện, Thành ủy viên, Phó Bí thư Ðảng ủy, Phó Hiệu Trưởng Trường Chính trị thành phố, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy, GV Trường Chính trị TP Cần Thơ giúp học viên củng cố thêm lập trường, tư tưởng, bản lĩnh chính trị, nhìn nhận, đánh giá khi tiếp cận các thông tin đa chiều, từ đó có hành động đúng để BVNTTT của Ðảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Mỗi ÐV, GV của Trường nói, viết và hành động theo đúng chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, góp phần vào thắng lợi của công cuộc BVNTTT của Ðảng.

Chia sẻ bài viết