18/08/2022 - 19:35

Sớm ngăn chặn và phòng ngừa vi phạm 

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp quận Ô Môn tăng cường công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) trong Đảng. Kết quả công tác này đã góp phần cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ xa; đồng thời, giúp các tổ chức đảng, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) khắc phục hạn chế, khuyết điểm kịp thời.

Thường trực Đảng ủy phường Thới Hòa làm việc với lãnh đạo các đoàn thể phường để giám sát việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Thường trực Đảng ủy phường Thới Hòa làm việc với lãnh đạo các đoàn thể phường để giám sát việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Nhằm ngăn chặn từ sớm, không để hạn chế, khuyết điểm kéo dài thành vi phạm, cấp ủy và UBKT các cấp quận Ô Môn chú trọng công tác KT, GS trong Đảng. Theo đồng chí Huỳnh Muội Kim, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Thới Hòa, năm nay, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường ban hành Chương trình KT, GS tập trung những nội dung: việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng (NQTW4) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05); việc nâng cao chất lượng kết nạp ĐV và rà soát, sàng lọc đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; việc nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở… Cùng với đó, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường tổ chức GS thường xuyên các chi bộ, CB, ĐV thông qua việc phân công cấp ủy viên, thành viên UBKT Đảng ủy đối với địa bàn, cơ quan, đơn vị. 

Đến nay, các nội dung theo Chương trình KT, GS của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường Thới Hòa đề ra đã được thực hiện xong. Qua KT, GS, các tổ của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường đã góp ý, nhắc nhở một số ĐV nâng cao trách nhiệm hơn trong tham gia họp lệ chi bộ, thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, góp ý và nhắc nhở các chi bộ tăng cường công tác quản lý ĐV; quan tâm thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển ĐV; chỉ đạo sàng lọc đưa ra khỏi tổ chức đoàn, hội những đoàn viên, hội viên không còn tham gia sinh hoạt và quản lý chặt chẽ nguồn vốn vay của đoàn viên, hội viên; yêu cầu các chi bộ tăng cường công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế… “Nhờ thực hiện tốt công tác KT, GS, từ đầu năm đến nay, những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân được khắc phục kịp thời, không có ĐV vi phạm. Đối với 3 ĐV không còn tha thiết với Đảng, đã làm đơn và được Đảng ủy phường đề nghị Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Ô Môn quyết định cho ra khỏi Đảng” - đồng chí Huỳnh Muội Kim chia sẻ.

Cùng với cấp ủy và UBKT cơ sở, BTV Quận ủy và UBKT Quận ủy Ô Môn tăng cường GS thường xuyên; phân công CB theo dõi địa bàn, lĩnh vực, nắm tình hình, tham dự các hội nghị, nghiên cứu các báo cáo của cấp ủy, tổ chức đảng; thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm của CB địa bàn, lĩnh vực. BTV Quận ủy đã đề ra Chương trình GS gồm 4 nội dung: GS việc thực hiện NQTW4 khóa XII của 5 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ); GS việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 và Chuyên đề năm 2022 của 7 TCCSĐ; GS rà soát bổ sung quy hoạch CB nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch CB nhiệm kỳ 2025-2030 của 7 TCCSĐ; GS việc thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Nghị quyết số 52 của HĐND thành phố của 4 TCCSĐ. BTV Quận ủy ban hành Chương trình KT gồm 3 nội dung là KT lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 4 TCCSĐ; KT việc thực hiện thông báo, kết luận của các đoàn KT, GS quận của 4 TCCSĐ; KT việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm của 4 đơn vị. UBKT Quận ủy ban hành Chương trình KT, GS với các nội dung về kê khai tài sản, thu nhập cá nhân của 6 CB chủ chốt phường; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của 5 TCCSĐ; việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của 4 TCCSĐ; việc thực hiện nhiệm vụ KT, GS của 36 TCCSĐ…

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, cho biết: Đến nay, các nội dung KT, GS của BTV Quận ủy và UBKT Quận ủy ban hành năm 2022 đã được triển khai đối với cấp ủy các TCCSĐ. Qua KT, GS, các đoàn của BTV Quận ủy và UBKT Quận ủy đã chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, yêu cầu các cấp ủy đảng có giải pháp khắc phục ngay những hạn chế. Sau KT, GS, các cấp ủy, tổ chức đảng và CB, ĐV nhận thức đúng đắn hơn về những tồn tại, yếu kém của cá nhân, đơn vị, từ đó xây dựng kế hoạch và tổ chức khắc phục, nhất là những lĩnh vực vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, trật tự kỷ cương đô thị...

Công tác KT, GS được cấp ủy và UBKT các cấp quận Ô Môn thường xuyên quan tâm, nâng cao cả về số lượng và chất lượng, hiệu quả thiết thực. Thông qua KT, GS, những ưu điểm được phát huy, những hạn chế và khuyết điểm sớm được chỉ rõ, giúp các tổ chức đảng, ĐV nhận thức đúng để tập trung khắc phục, sửa chữa, từ đó phòng ngừa, ngăn chặn, không để dẫn đến những vi phạm. Trong 8 tháng đầu năm 2022, toàn quận chỉ có 6 ĐV vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết