04/08/2019 - 08:47

Sớm hoàn thành các quy hoạch phát triển đô thị 

Sở Xây dựng TP Cần Thơ đang tập trung cho công tác lập các quy hoạch phân khu đô thị 5 quận của thành phố, phấn đấu hoàn thành và trình UBND thành phố phê duyệt trong năm 2019, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị của các quận, huyện trong thời gian tới. Sở cũng hướng dẫn các huyện thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn, phù hợp với tình hình phát triển mới.

Đẩy nhanh tiến độ các quy hoạch phân khu

Theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ, việc tổ chức lập đồ án quy hoạch phân khu 5 quận (Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt và Cái Răng) bao gồm 4 nội dung chính: lập nhiệm vụ quy hoạch, khảo sát địa hình, lập đồ án quy hoạch và cắm mốc giới theo quy hoạch. Đến nay đã hoàn thành bước lập nhiệm vụ quy hoạch tỷ lệ 1/5000 đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 của quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Cái Răng và đã được UBND thành phố phê duyệt. Bên cạnh đó, Sở đã khảo sát địa hình, lựa chọn nhà thầu tư vấn lập đồ án quy hoạch và triển khai bước lập, thẩm định đồ án quy hoạch…

TP Cần Thơ đang lập quy hoạch phân khu các quận phục vụ phát triển đô thị. Trong ảnh: Một góc đô thị khu vực trung tâm thành phố - quận Ninh Kiều. 

Đối với Đồ án quy hoạch phân khu quận Cái Răng, Sở Xây dựng thành phố dự kiến thông qua hội nghị báo cáo đồ án lần 1 vào đầu tháng 8-2019, thông qua Hội đồng thẩm định thành phố cuối tháng 8-2019, trình phê duyệt trong tháng 9-2019. Đồ án quy hoạch phân khu quận Ô Môn và Đồ án quy hoạch phân khu quận Thốt Nốt, dự kiến thông qua hội nghị báo cáo đồ án lần 1 vào ngày 8 và 9-8-2019, thông qua Hội đồng thẩm định thành phố cuối tháng 8-2019, trình phê duyệt trong tháng 9-2019. Đồ án quy hoạch phân khu quận Ninh Kiều và Đồ án quy hoạch phân khu quận Bình Thủy, dự kiến thông qua hội nghị báo cáo đồ án lần 1 trong tháng 9-2019, thông qua Hội đồng thẩm định thành phố và trình phê duyệt trong tháng 10-2019… Sau khi các đồ án quy hoạch này được phê duyệt, Sở Xây dựng thành phố sẽ lập kế hoạch cắm mốc giới phù hợp với kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu được duyệt, triển khai cắm móc ngoài thực địa theo quy định.

Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ Mai Như Toàn, cho biết: Quy hoạch phân khu các quận tiến độ có chậm, Sở đang tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ. Các quy hoạch phân khu của 3 quận là Cái Răng, Ô Môn và Thốt Nốt sẽ thông qua đợt 1. Riêng đối với Ninh Kiều và Bình Thủy, đây là đô thị trung tâm thành phố cần đảm bảo chất lượng quy hoạch, sẽ thông qua đợt 2. Đối với các quy hoạch phân khu được thực hiện thông qua công tác đấu thầu, các đơn vị tư vấn phải đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan đến năng lực để thực hiện lập quy hoạch. Quy hoạch phân khu đô thị của 5 quận rất quan trọng, nên Sở Xây dựng đã trình và được UBND thành phố chấp thuận đối với một quy hoạch phân khu được phép thuê 6 chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực tham gia vào quy hoạch, phản biện, để cố gắng có được quy hoạch phân khu đạt yêu cầu cầu đề ra. 

Ngoài thực hiện quy hoạch phân khu của 5 quận, Sở Xây dựng thành phố cũng đang cùng với huyện làm quy hoạch vùng huyện cho 3 huyện: Vĩnh Thạnh, Thới Lai và Cờ Đỏ để chuẩn bị công nhận huyện nông thôn mới. Dự kiến các quy hoạch vùng huyện hoàn thành trong năm 2019. Riêng đối với huyện Phong Điền đã được Bộ Xây dựng chọn tổ chức thực hiện Dự án “Thí điểm lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện nông thôn mới huyện Phong Điền – TP Cần Thơ đến năm 2040”, theo Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Lập quy hoạch này sẽ được Bộ triển khai trong thời gian tới.

Quy hoạch phát triển phù hợp cho từng đô thị

Theo Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ninh Kiều đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND thành phố phê duyệt, UBND thành phố yêu cầu phát huy và khai thác hiệu quả các giá trị đặc thù của đô thị Ninh Kiều (vật thể, phi vật thể) đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của quận, thành phố. Xác định cấu trúc tổ chức không gian đô thị; các dự án phát triển đô thị; hệ thống hạ tầng khung để triển khai các dự án đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng và kiểm soát sự phát triển đô thị theo quy hoạch và có kế hoạch trên địa bàn quận. Đô thị quận Ninh Kiều phải liên kết chặt chẽ với quận Bình Thủy, Cái Răng và huyện Phong Điền về mặt không gian và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Quận Bình Thủy được xác định là đô thị có đặc thù cảnh quan sông nước, văn hóa đặc trưng miệt vườn vùng ĐBSCL gắn với lịch sử hình thành và phát triển; có vùng nông nghiệp đô thị, vùng đệm cảnh quan và môi trường của Khu đô thị truyền thống Ninh Kiều - Bình Thủy; phát triển kinh tế gắn với thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái. Có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị đầu mối cấp thành phố, cấp vùng (cảng, sân bay quốc tế, hệ thống giáo dục-đào tạo chất lượng cao)…Quận Ô Môn là đô thị gắn kết với khu đô thị trung tâm của TP Cần Thơ; trung tâm công nghiệp chuyên ngành, công nghệ cao, công nghiệp điện năng cấp vùng. Đây còn là khu đô thị mới của TP Cần Thơ về lâu dài; là đầu mối giao thông về đường bộ, đường sắt, đường thủy - cảng tổng hợp cấp vùng, trung tâm giao dịch quốc tế, trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ, giáo dục-đào tạo cấp quốc gia và quốc tế, trung tâm tài chính, thương mại- dịch vụ cấp quốc gia và cấp thành phố…

Thành phố cũng yêu cầu quy hoạch Thốt Nốt là khu đô thị của TP Cần Thơ; trung tâm công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản và công nghiệp phụ trợ; trung tâm kho vận cấp vùng; trung tâm thương mại-dịch vụ của thành phố và cấp vùng; trung tâm du lịch sinh thái cảnh quan trên sông Hậu, các khu ở tập trung và ở sinh thái… Quận Cái Răng được phát triển là đô thị với những tính chất chính như: trung tâm công nghiệp và dịch vụ cảng, đầu mối giao thông về đường thủy, đường bộ và đường sắt; trung tâm tiếp cận về dịch vụ cảng và dịch vụ logistics cấp vùng ĐBSCL; trung tâm thương mại dịch vụ cấp thành phố và cấp vùng. Đồng thời, là trung tâm văn hóa cấp vùng; trung tâm du lịch sinh thái cấp thành phố và cấp vùng; trung tâm hành chính tập trung của TP Cần Thơ; các khu ở tập trung và khu ở sinh thái nhà vườn; và các khu chức năng khác để góp phần hình thành một đô thị phát triển hài hòa, bền vững, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của TP Cần Thơ.

Quy hoạch là cơ sở định hướng cho đầu tư phát triển và phân bổ nguồn lực đầu tư. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch các phân khu chức năng của quận, huyện trên địa bàn thành phố là nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách, không chỉ phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương mà cho cả thành phố- đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL.

Bài, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết