16/02/2011 - 21:53

THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG:

Sớm đưa ra kịch bản về biến đổi khí hậu

Ngày 16-2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu đã chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ 2. Phiên họp triển khai những định hướng và chủ trương lớn đối với việc thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo. Tham dự phiên họp có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Theo dự báo, Việt Nam là một trong những nước đang phát triển trên thế giới chịu tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, đặc biệt là nước biển dâng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sản xuất, môi trường, hạ tầng cơ sở, sức khỏe cộng đồng, đe dọa thành quả xóa đói giảm nghèo và sự phát triển bền vững của nước ta. Thảo luận về kế hoạch của Chương trình năm 2011 và những năm tiếp theo, các thành viên Ban Chỉ đạo nhất trí cho rằng cần tập trung xây dựng văn bản về biến đổi khí hậu, trong đó rà soát và bổ sung một số nội dung cho Chương trình, đặc biệt là các dự án cấp bách, đồng thời hoàn thiện cơ chế chính sách từ Trung ương đến địa phương, hoàn chỉnh và công bố kết quả cập nhật các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho từng địa phương...

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh những nỗ lực của các Ban Chỉ đạo quốc gia Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu trong việc triển khai kế hoạch kể từ phiên họp thứ nhất đến nay. Đồng tình với những ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ tướng lưu ý việc hoàn thiện Chiến lược tổng thể về biến đổi khí hậu và nước biển dâng phải nêu bật tầm quan trọng của vấn đề này, coi đây là vấn đề sống còn của dân tộc, từ đó xây dựng chương trình hành động tương xứng để triển khai khẩn trương và quyết liệt, đồng bộ lâu dài và xác định có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, các ngành, địa phương khai thác nội lực là chính đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài để tập trung đầu tư các công trình cấp bách về ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Thủ tướng yêu cầu dừng đầu tư những công nghệ gây nhiều phát thải, xây dựng chiến lược xanh... Ban Chỉ đạo sớm đưa ra kịch bản chi tiết về biến đổi khí hậu để các ngành và địa phương căn cứ xây dựng qui hoạch. Từ chiến lược, các ngành, địa phương cần sớm xây dựng chương hành động mục tiêu cụ thể về thủy lợi, ứng phó thiên tai, chống ngập... xác định trọng tâm, lựa ra những dự án cấp bách để triển khai - Thủ tướng chỉ đạo.

Đồng ý những đề xuất, kiến nghị của Ban Chỉ đạo, Thủ tướng giao các Bộ, ngành liên quan sớm đề xuất mang tính khả thi cao, xác định các dự án ưu tiên, trọng tâm là các dự án không thể trì hoãn như xây dựng và nâng cấp đê sông, đê biển, kè xung yếu, các giải pháp bảo vệ an toàn hồ chứa nước, trồng mới và phục hồi các rừng ngập mặn... Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa việc triển khai thực hiện một số chính sách toàn cầu về biến đổi khí hậu, xây dựng tiêu chí giảm phát thải khí nhà kính...

THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết