07/03/2019 - 16:57

Soạn thư thông minh với Gmail trên thiết bị Android 

Smart Compose - tính năng hữu ích của Gmail đã xuất hiện trên tất cả các thiết bị Android. Bằng cách ghi nhớ các mẫu câu và ngôn ngữ được sử dụng, Gmail có thể tự động tạo các cụm từ được sử dụng thường xuyên khi bạn nhập. Smart Compose sẽ đến với tất cả các thiết bị Android thông qua bản cập nhật từ máy chủ.

Smart Compose tự động bật lên khi vào Compose.

Tính năng này đã được thử nghiệm trên các sản phẩm của Google, xuất hiện lần đầu dưới dạng phiên bản thử nghiệm của Gmail, tiếp đến là với tài khoản ứng dụng G Suite (phiên bản có phí) và sau đó là thiết bị Pixel 3 - sản phẩm độc quyền của Google năm ngoái. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, tất cả người dùng Android khác đều có thể sử dụng.

Khi bạn bắt đầu soạn một mail mới, một cửa sổ bật lên giới thiệu tính năng. Chúng ta sẽ tìm thấy Smart Compose trên tất cả các phiên bản Android với ứng dụng Gmail được cài đặt, bạn không phải cập nhật ứng dụng theo cách thủ công.

Nếu không muốn sử dụng tính năng Soạn thư thông minh (được bật tự động), bạn có thể tắt tính năng này trong cài đặt ứng dụng Gmail.

Hoàng Thy (Theo Theverge)

Chia sẻ bài viết