17/09/2014 - 20:18

Sở Nội vụ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

(CT)- Theo Sở Nội vụ thành phố, đơn vị vừa thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 8 TTHC, gồm: Nâng ngạch lương công chức cấp xã; hủy bỏ Quyết định tuyển dụng; điều chỉnh, bổ sung thành viên tổ chức phối hợp liên ngành; thành lập tổ chức phối hợp liên ngành; cho phép tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của tổ chức hội; nâng lương thường xuyên hằng năm cán bộ, công chức, viên chức, ngạch chuyên viên chính và tương đương; bổ nhiệm vào ngạch công chức hành chính và thủ tục giải quyết nghỉ việc cán bộ, công chức, viên chức. Các tổ chức, cá nhân có thể truy cập tại http://1cua.sonoivu.cantho.gov.vn để nộp hồ sơ trực tuyến đối với các TTHC nêu trên và chỉ nộp hồ sơ bằng giấy khi đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ (tổ chức, cá nhân chỉ đến Sở Nội vụ 1 lần duy nhất để thực hiện TTHC).

Trong quá trình tiến hành nộp hồ sơ trực tuyến, các tổ chức, cá nhân nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có ý kiến đóng góp thì liên hệ với Sở Nội vụ thành phố theo địa chỉ số 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, điện thoại: 07103.820715 hoặc gửi qua hộp thư điện tử: sonv@cantho.gov.vn.

C.H

Chia sẻ bài viết