04/05/2022 - 08:15

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính 

HOÀNG YẾN      

Từ đầu năm đến nay, quận Ô Môn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai về cải cách hành chính (CCHC); yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh CCHC một cách toàn diện, sâu rộng trên tất cả lĩnh vực. Bên cạnh đó, quận tăng cường kiểm tra đột xuất về kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị, phòng ban chuyên môn; lắp đặt hệ thống máy quét dấu vân tay tại trụ sở UBND quận và các phường...

Cán bộ thực hiện quét dấu vân tay tại UBND quận Ô Môn. Ảnh: CTV

Theo UBND quận Ô Môn, quý I-2022, UBND quận đã chỉ đạo Phòng Nội vụ tăng cường tổ chức kiểm tra đột xuất tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc quận. Tổ kiểm tra đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại 3 phòng chuyên môn quận. Qua công tác kiểm tra, hầu hết các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc việc chấp hành kỷ cương hành chính. Tổ kiểm tra đã nhắc nhở đối với Phòng Tư pháp về việc chấp hành tốt hơn giờ giấc làm việc và lịch công tác cụ thể của cán bộ, công chức tại đơn vị. Hiện nay, tất cả công chức Bộ phận Một cửa đều được bố trí máy tính, máy in để phục vụ việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC). Tại Bộ phận Một cửa được bố trí khu vực cung cấp thông tin TTHC; khu vực tiếp nhận và trả kết quả được chia thành từng quầy tương ứng với từng lĩnh vực khác nhau; bố trí đủ ghế ngồi chờ, bàn để viết; lắp đặt camera theo dõi toàn bộ khu vực làm việc của Bộ phận Một cửa có kết nối với cơ quan cấp trên và trong toàn hệ thống; hệ thống xếp hàng, lấy số tự động.

Bên cạnh đó, quận đã đầu tư hệ thống máy quét dấu vân tay tại trụ sở UBND quận và các phường. Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thuộc các cơ quan chuyên môn quận và các phường sẽ thực hiện quét dấu vân tay trên máy khi bắt đầu và kết thúc giờ làm việc của mỗi buổi. Cụ thể, là 7 giờ và 11 giờ vào buổi sáng, 13 giờ và 17 giờ vào buổi chiều, từ thứ hai đến thứ sáu mỗi tuần. Theo đó, sẽ ghi nhận trường hợp đi trễ, về sớm hoặc không được tính ngày công nếu không thực hiện quét dấu vân tay khi vào làm việc. Việc triển khai chấm công bằng dấu vân tay sẽ được tổng hợp, thống kê, đánh giá, xếp loại A, B, C đối với CBCCVC để lãnh đạo UBND quận xem xét, từ đó chỉ đạo từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, kỷ luật, kỷ cương của cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch UBND phường Châu Văn Liêm, chia sẻ: "Việc lắp đặt hệ thống quét dấu vân tay sẽ đảm bảo giờ giấc làm việc. CBCCVC đi công tác hoặc nghỉ phép... thì công chức được phân công phụ trách chấm công phải nhập lên hệ thống lý do không có mặt tại cơ quan, đồng thời, phải được thủ trưởng cơ quan, đơn vị xác nhận cụ thể, rõ ràng về thời gian đi công tác, nghỉ phép bằng văn bản kèm theo. Qua đó, đảm bảo được kỷ luật, kỷ cương trong quá trình công tác".

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc mua sắm thay thế, bổ sung hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, giải pháp an toàn thông tin mạng một số nơi chưa kịp thời. Hệ thống giám sát camera hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp phường do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đầu tư, lắp đặt từ năm 2019 đến nay đã hết thời gian bảo hành và phát sinh một vài bất cập theo thực tế sử dụng, như: trong một số trường hợp không trích xuất được dữ liệu đã lưu theo yêu cầu công việc, tình trạng ngắt kết nối tạm thời thường xuyên xảy ra gây khó khăn cho quá trình xác minh, xử lý các phản ánh của người dân về tinh thần, thái độ làm việc của công chức Bộ phận Một cửa.

Theo ông Lê Việt Sĩ, Chủ tịch UBND quận Ô Môn, để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện công vụ, từ nay đến cuối năm, quận tập trung sắp xếp, kiện toàn các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp của quận theo Nghị định số 108/2020/NÐ-CP và Nghị định số 120/2020/NÐ-CP của Chính phủ. Nâng cao chất lượng đánh giá CBCCVC; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thông tin, đánh giá CBCCVC; thực hiện việc đánh giá hằng tháng, quý nhằm mục tiêu đánh giá đúng người, đúng việc và khen thưởng, kỷ luật kịp thời. Bên cạnh đó, thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử của CBCCVC trong cơ quan, đơn vị thuộc quận và ngoài trụ sở gắn với Ðề án văn hóa công vụ. Ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động nội bộ của quận. Ðầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn quận, phục vụ hoạt động cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại quận. Cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật hiện hành, tên gọi của TTHC về quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng. Tăng cường xử lý hồ sơ văn bản và hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử.

Chia sẻ bài viết