08/07/2019 - 10:51

Sàng lọc đảng viên 

Những năm qua, các cấp ủy đảng quận Cái Răng chú trọng thực hiện việc nâng cao chất lượng phát triển đảng viên (ĐV) và rà soát, sàng lọc, loại những ĐV không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, các cấp ủy đảng trong quận đã kết nạp 495 ĐV, xóa tên 72 ĐV trong danh sách ĐV do vi phạm quy định Điều lệ Đảng.

Chị Phạm Thị Chiến, Kỹ thuật viên xét nghiệm Trung tâm Y tế quận thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào đã được kết nạp vào Đảng năm 2018. 

Nâng cao chất lượng ĐV

Nâng cao chất lượng phát triển ĐV là công việc thường xuyên của các cấp ủy đảng trong quận. Theo đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Thạnh, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các chi bộ lựa chọn những quần chúng có triển vọng, đưa vào quy hoạch nguồn phát triển ĐV. Đồng thời, chỉ đạo các đoàn thể tổ chức ra quân phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường để thu hút đoàn viên, hội viên tham gia; chỉ đạo các chi bộ phân công ĐV kèm cặp, giáo dục, giúp quần chúng từng bước trưởng thành… Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng bộ phường đã kết nạp 55 ĐV. Nhờ lựa chọn, thử thách kỹ lưỡng, tất cả ĐV mới kết nạp đều nỗ lực phấn đấu, được chuyển ĐV chính thức.

Ở Đảng bộ Trung tâm Y tế,  hằng năm, Đảng ủy Trung tâm đề ra chỉ tiêu phát triển ĐV; chỉ đạo các chi bộ, công đoàn cơ sở, đoàn thanh niên phát động phong trào cán bộ y tế hướng về y đức, tận tụy phục vụ bệnh nhân, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Ba năm qua, Đảng bộ đã kết nạp được 10 ĐV. Chị Phạm Thị Chiến, Kỹ thuật viên xét nghiệm, bộc bạch: “Tôi được kết nạp Đảng tháng 6-2018. Những năm qua, tôi chú trọng tiếp đón, hướng dẫn, thực hiện lấy máu làm xét nghiệm cho bệnh nhân chu đáo, không để người bệnh phiền hà. Tôi cũng tích cực tham gia các phong trào do Công đoàn cơ sở và Đoàn ủy bệnh viện tổ chức”.

Theo  đồng chí Võ Hữu Phước, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ quận đã kết nạp 495 ĐV. Hầu hết các ĐV được kết nạp đều đủ phẩm chất, tiêu chuẩn, năng lực, là người tiêu biểu trong các mặt công tác và phong trào, trở thành hạt nhân trong các phong trào của cơ quan, đơn vị.

Loại bỏ ĐV không đủ tư cách

Việc rà soát, sàng lọc, loại bỏ những ĐV không đủ tư cách ra khỏi Đảng được các cấp ủy đảng quận Cái Răng thực hiện từ nhiều năm nay, nhất là từ khi có Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Đồng chí Nguyễn Phước Đạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lê Bình, cho biết: Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, hằng năm, Đảng ủy xây dựng kế hoạch, chương trình rà soát, sàng lọc để đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện ĐV có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; hoặc không gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của Đảng, sẽ xử lý nghiêm. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng ủy đề nghị Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy xóa tên trong danh sách ĐV 10 trường hợp do bỏ sinh hoạt Đảng, không đóng đảng phí và cho ra khỏi Đảng 3 ĐV. Đảng ủy đang tiếp tục đề nghị BTV Quận ủy xóa tên trong danh sách ĐV đối với 7 trường hợp do bỏ sinh hoạt Đảng, không đóng đảng phí.

Đồng chí Nguyễn Gia Định, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thường Thạnh, thông tin: Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, có 6 ĐV hạn chế, khuyết điểm, tham gia sinh hoạt chi bộ không thường xuyên. Sau khi Đảng ủy gặp gỡ động viên, giáo dục vẫn không khắc phục, Đảng ủy đã đề nghị BTV Quận ủy xóa tên khỏi danh sách ĐV. Hiện nay, Đảng bộ phường có thêm 6 ĐV đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt Đảng, không đóng đảng phí, Đảng ủy đang đề nghị BTV Quận ủy xóa tên khỏi danh sách ĐV.

Theo đồng chí Võ Hữu Phước, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, các cấp ủy đảng trong quận đã rà soát, sàng lọc và đề nghị BTV Quận ủy xóa tên khỏi danh sách ĐV 72 trường hợp. Ban Tổ chức Quận ủy tham mưu BTV Quận ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng chú trọng chất lượng phát triển ĐV; thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những ĐV không còn đủ tư cách nhằm xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết