28/10/2008 - 09:26

Vụ lúa đông xuân 2008-2009

Sản xuất theo hướng tập trung và thay đổi mạnh cơ cấu giống lúa

(Cổng TTĐT Chính phủ)- Để đảm bảo sản xuất lúa vụ đông xuân 2008-2009 đạt hiệu quả kinh tế cao và bền vững, các địa phương cần tăng cường sử dụng các giống lúa chống chịu rầy nâu và có chất lượng gạo khá. Mỗi vùng nên bố trí 3-4 giống lúa chủ lực và 3-4 giống lúa bổ sung có triển vọng.

Vụ lúa đông xuân 2008-2009 là vụ có năng suất và sản lượng lúa cao nhất trong năm, có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành kế hoạch sản xuất lúa cả năm. Những áp lực của dịch bệnh, giá vật tư đầu vào sản xuất tăng cao, vấn đề chất lượng gạo đáp ứng yêu cầu xuất khẩu... ngày càng gia tăng và tác động mạnh đến sản xuất vụ lúa này.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đề nghị các địa phương hướng dẫn nông dân tuyệt đối chấp hành lịch thời vụ gieo sạ lúa đông xuân theo 2 đợt chính: từ 20 đến 30-11 và từ 20 đến 30-12. Các tỉnh có diện tích lúa liền kề cần thống nhất lịch thời vụ chung đảm bảo nguyên tắc vụ đông xuân 2008-2009 cách vụ lúa trước ít nhất 3 tuần lễ.

Biện pháp “3 giảm 3 tăng”, phòng trừ dịch hại tổng hợp, tưới nước tiết kiệm, cơ giới hóa trong khâu thu hoạch và sơ chế bảo quản... được coi là các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa cần được tăng cường áp dụng để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, bảo vệ môi trường và chất lượng nông sản.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường mạng lưới khuyến nông, bảo vệ thực vật ở cơ sở để theo dõi sát diễn biến của rầy nâu, có biện pháp xử lý kịp thời.

Bộ cũng yêu cầu Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt các chính sách hỗ trợ sản xuất lúa: Hỗ trợ vốn vay mua máy móc, hỗ trợ lãi suất vốn vay ngân hàng, trợ giá giống, hỗ trợ tiền khôi phục sản xuất nếu có dịch bệnh xảy ra...

MAI LINH

Chia sẻ bài viết