28/06/2016 - 19:59

SẴN SÀNG TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2016

Trong quá trình thu thập thông tin của cuộc tổng điều tra (từ ngày 1-7 đến 20-7-2016), nếu không có điều tra viên đến phỏng vấn, những hộ thuộc đối tượng tổng điều tra báo ngay cho Tổ thường trực giúp việc BCĐ Tổng Điều tra thành phố:

Địa chỉ: số 160 đường Lý Tự trọng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Điện thoại: 07103 830120; 07103 830204  hoặc 0918 125869; 0907 822361

Chia sẻ bài viết