17/07/2011 - 09:21

Sản lượng lúa tại Nam bộ ước đạt 24,5 triệu tấn

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2011, Nam bộ gieo sạ trên 4,4 triệu ha lúa đông xuân, hè thu, thu đông và lúa mùa. Sản lượng lúa cả năm ước đạt 24,5 triệu tấn, tăng 978.000 tấn so với năm 2010. Trong đó lúa đông xuân chiếm số lượng cao nhất với trên 11 triệu tấn, chiếm gần 45% tổng sản lượng lúa cả năm. Sản lượng tăng chủ yếu tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vì vùng này có diện tích lúa chiếm 93% diện tích lúa Nam bộ, năng suất lúa cũng cao hơn.

Vụ lúa hè thu năm 2011, Nam bộ gieo sạ 1,736 triệu ha, ít hơn cùng kỳ trên 49.000 ha, nhưng năng suất bình quân đạt 5,15 tấn/ha, tăng 0,3 tấn/ha so cùng kỳ, sản lượng ước trên 8,9 triệu tấn. Riêng vụ lúa thu đông, ĐBSCL gieo sạ 630.000 ha, vượt kế hoạch 30.000 ha, tăng trên 100.000 ha so cùng kỳ. Dự kiến năng suất vụ này đạt 4,76 tấn/ha, sản lượng đạt 2,9 - 3 triệu tấn. Vụ lúa mùa năm nay, các tỉnh ĐBSCL gieo sạ từ 400.000 - 450.000 ha, ước sản lượng đạt 1,6 triệu tấn.

Đạt được kết quả nói trên, một mặt do diện tích gieo sạ tăng (42.600 ha), mặt khác do năng suất lúa tăng nhờ trình độ canh tác của nông dân được nâng lên. Các tỉnh ĐBSCL xây dựng vùng lúa hàng hóa chất lượng cao thí điểm nhằm làm phong phú thêm lúa chất lượng cao của nước ta.

THẾ ĐẠT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết