04/10/2022 - 08:23

Sản lượng cây ăn trái tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước 

Các loại trái cây được trưng bày tại một sự kiện ở huyện Phong Ðiền.  

(CT) - Từ đầu năm đến nay, TP Cần Thơ tiếp tục phát triển vườn cây ăn trái theo hướng quy hoạch vùng chuyên canh, chất lượng cao, tạo mối liên kết tập trung quy mô phù hợp gắn với mã vùng trồng. Ðồng thời, thúc đẩy tăng tính cạnh tranh sản phẩm trái cây trên thị trường, từng bước khai thác lợi thế tiêu thụ nội địa, chế biến xuất khẩu và phát triển du lịch sinh thái. Theo đó, diện tích cây ăn trái ngày càng mở rộng và hình thành một số vùng sản xuất tập trung chuyên canh với diện tích 10.392ha.

Ðến nay, tổng diện tích cây ăn trái trên địa bàn thành phố ước đạt 24.015ha, tăng 3,51% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng trái cây đạt 162.834 tấn, tăng 14,48% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng trái cây tăng cao so là do diện tích trồng mới, chuyển đổi từ đất trồng màu sang cây ăn trái từ các năm trước hiện tại đã vào giai đoạn thu hoạch rộ. Bên cạnh đó, bà con nông dân được ngành Nông nghiệp hỗ trợ về kỹ thuật chăm sóc cây trồng nên ngày càng tiếp cận được các kỹ thuật tiên tiến, nâng cao chất lượng sản xuất...

Tin, ảnh: K. PHÚC

 

 

 

Chia sẻ bài viết