09/09/2019 - 08:17

Sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp" được viết bằng 4 thứ tiếng 

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), NXB Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam xuất bản cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế” bằng 4 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp và Nga. 

Sách giới thiệu hơn 100 tài liệu, hình ảnh tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được lựa chọn từ các cơ quan lưu trữ, cơ quan văn hóa của Việt Nam, Lưu trữ Quốc gia Mỹ, Liên bang Nga, Cộng hòa Pháp. Sách gồm 3 phần "Quê hương và gia đình”, “Người thanh niên yêu nước, người chiến sĩ cách mạng, vị lãnh tụ thiên tài”, “Bản Di chúc thiêng liêng - Sự kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tác phẩm là tư liệu quý, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tư tưởng và cống hiến của Người cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự nghiệp hòa bình, hữu nghị và phát triển vì tiến bộ của Việt Nam và thế giới. 

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết