13/06/2014 - 10:00

Ruộng thanh long ven rừng U Minh Hạ

Chỉ cần mỗi bụi thanh long cho năng suất chừng 20kg mỗi năm thì với 5.000 bụi thanh long (3.000 bụi ruột đỏ), tính sơ sơ tới đây trang trại thanh long của ông Phước thu về ít nhất 2 tỉ đồng mỗi năm. Trang trại ấy còn góp phần giải quyết việc làm thời vụ cho từ 10-30 lao động nhàn rỗi địa phương, bình quân mỗi ngày công cũng trên 100.000 đồng/người – ông Nguyễn Kiên Cường, Bí thư Huyện ủy U Minh, cho biết.

Chia sẻ bài viết