06/10/2019 - 08:44

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Phó Bí thư Đảng ủy phường Cái Khế:

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao

Đảng bộ phường Cái Khế có 16 chi, đảng bộ trực thuộc với 656 đảng viên. Qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), Đảng bộ phường có nhiều chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Đảng ủy xem việc thực hiện NQTW4 gắn với Chỉ thị 05 là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy, chính quyền đề ra những giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả; chú trọng gắn việc thực hiện NQTW4, Chỉ thị 05 với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phát sinh tại địa phương. Công tác tuyên truyền được tăng cường với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đảng ủy chỉ đạo đưa nội dung này vào sinh hoạt chi bộ và từng đảng viên đăng ký thực hiện NQTW4, Chỉ thị 05 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Nổi bật nhất là sự quyết tâm của đảng bộ xây dựng thành công phường văn minh đô thị. Trong đó, việc vận động xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang đã tạo được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, như: nâng cấp đường, hẻm, khai thông cống, gắn điện chiếu sáng, làm cột cờ, lắp camera an ninh, với tổng trị giá hàng tỉ đồng. Trong 3 năm, đảng bộ không có đảng viên vi phạm các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; hằng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 98% trở lên. Từ năm 2015 đến 2018, đảng bộ phường đạt trong sạch vững mạnh. Riêng năm 2016 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và năm 2018 đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thời gian tới, các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện NQTW4 gắn với Chỉ thị 05 và thực hiện nhiệm vụ chính trị; xác định các giải pháp, cách làm thiết thực, hiệu quả, sát hợp với địa phương, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hằng năm. Muốn thực hiện được điều ấy thì từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo tinh thần NQTW4 và Chỉ thị 05. Xem đây là một tiêu chuẩn trong bình xét thi đua hằng năm của mỗi cá nhân. Song song đó, phường tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa - văn minh đô thị; tăng cường quản lý trật tự đô thị; huy động các nguồn lực nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường, hẻm… góp phần nâng chất các tiêu chí để giữ vững phường văn minh đô thị.

THANH THY (lược ghi)

Chia sẻ bài viết