16/07/2017 - 21:02

Quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 cán bộ nữ chiếm 21,9%

(CT)- Theo báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, kết quả quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (lần thứ nhất) nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo có 105 đồng chí. Trong đó, cán bộ nữ 21,9%, cán bộ dưới 40 tuổi 16,19%; về trình độ chuyên môn: đại học 56,2%, trên đại học 43,8%; về lý luận chính trị: cao cấp 97,14%, sơ cấp 2,86%. Quy hoạch Ban Thường vụ Thành ủy có tổng số 27 đồng chí. Trong đó, cán bộ nữ 18,5%, cán bộ dưới 40 tuổi chiếm tỷ lệ 3,7%; về trình độ chuyên môn: đại học 59,26%, trên đại học 40,47%; về lý luận chính trị: cao cấp và cử nhân 100%.

Kết quả quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ quận, huyện (lần thứ nhất) nhiệm kỳ 2020-2025 có tổng số 656 đồng chí; trong đó, cán bộ nữ 37,8%, cán bộ dưới 40 tuổi 37,8%. Quy hoạch Ban Thường vụ các Quận ủy, Huyện ủy có tổng số 185 đồng chí; trong đó, cán bộ nữ 30,27%, cán bộ dưới 40 tuổi 24,32%.

PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết