23/10/2011 - 09:39

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế

(TTXVN)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 92/2011/NĐ-CP về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế (BHYT).

Nghị định 92/2011/NĐ-CP gồm IV chương, 53 điều, quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế (BHYT). Theo đó, các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế (BHYT) gồm: vi phạm các quy định về đóng và thu BHYT; cấp, cấp lại, đổi thẻ và sử dụng thẻ BHYT; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT, công tác giám định BHYT; quản lý, sử dụng quỹ BHYT; báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu về BHYT; thanh tra, kiểm tra, cản trở hoạt động quản lý Nhà nước về BHYT.

Nghị định 92/2011/NĐ-CP quy định, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT chịu một trong các hình thức xử phạt sau: cảnh cáo, phạt tiền mức phạt tối đa là 40 triệu đồng. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà cá nhân, tổ chức còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả. Nghị định cũng quy định rõ thẩm quyền xử vi phạm phạt hành chính trong lĩnh vực BHYT của Chủ tịch UBND các cấp, của Thanh tra y tế, Thanh tra tài chính và một số cơ quan khác. Theo đó, trong trường hợp vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của nhiều cơ quan thì việc xử lý do cơ quan thụ lý đầu tiên thực hiện.

Nghị định 92/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12-2011.

Chia sẻ bài viết