20/12/2007 - 18:02

Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008 (Quận Ninh Kiều tiếp theo)

1. Quận Ninh Kiều


(Xem tiếp)

(Xem tiếp)

Chia sẻ bài viết