28/12/2007 - 15:44

Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008 (Huyện Cờ Đỏ)

6. HUYỆN CỜ ĐỎ

6.1. Đất nông nghiệp

a) Đất trồng cây hàng năm

                                                       Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Khu vực 1

Khu vực 2

Hạng 1

72.000

63.000

Hạng 2

59.800

52.300

Hạng 3

50.400

44.000

Hạng 4

36.000

31.500

Hạng 5

15.000

15.000

- Khu vực 1: áp dụng cho thị trấn Thới Lai, thị trấn Cờ Đỏ.

- Khu vực 2: áp dụng cho xã Thới Thạnh, Xuân Thắng, Đông Hiệp, Thới Hưng, Trường Xuân, Định Môn, Trường Thành, Thới Lai, Đông Thuận, Đông Bình, Thới Đông và Trường Xuân A.

b) Đất trồng cây lâu năm

                                              Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Khu vực 1

Khu vực 2

Hạng 1

84.000

73.500

Hạng 2

69.700

61.000

Hạng 3

58.800

51.500

Hạng 4

42.000

36.800

Hạng 5

21.000

18.000

- Khu vực 1: áp dụng cho thị trấn Thới Lai và thị trấn Cờ Đỏ.

- Khu vực 2: áp dụng cho xã Thới Thạnh, Xuân Thắng, Đông Hiệp, Thới Hưng, Trường Xuân, Định Môn, Trường Thành, Thới Lai, Đông Thuận, Đông Bình, Thới Đông và Trường Xuân A.

c) Đất nuôi trồng thủy sản

                                                  Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Khu vực 1

Khu vực 2

Hạng 1

72.000

63.000

Hạng 2

59.800

52.300

Hạng 3

50.400

44.000

Hạng 4

36.000

31.500

Hạng 5

18.000

15.000

- Khu vực 1: áp dụng cho thị trấn Thới Lai, thị trấn Cờ Đỏ.

- Khu vực 2: áp dụng cho xã Thới Thạnh, Xuân Thắng, Đông Hiệp, Thới Hưng, Trường Xuân, Định Môn, Trường Thành, Thới Lai, Đông Thuận, Đông Bình, Thới Đông và Trường Xuân A.

6.2. Đất phi nông nghiệp.

a) Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn còn lại.

                                                     Đơn vị tính: đồng/m2

Khu vực

Giá đất

Gía đất ở

Giá đất SXKD phi nông nghiệp

Khu vực 1

180.000

90.000

Khu vực 2

150.000

75.000

Đất ở tại nông thôn được xác định là đất ở không tiếp giáp các trục giao thông sau thâm hậu 50 mét từ chân taluy đường.

- Khu vực 1: áp dụng cho thị trấn Thới Lai và thị trấn Cờ Đỏ.

- Khu vực 2: áp dụng cho xã Thới Thạnh, Xuân Thắng, Đông Hiệp, Thới Hưng, Trường Xuân, Định Môn, Trường Thành, Thới Lai, Đông Thuận, Đông Bình, Thới Đông và Trường Xuân A.

b) Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tiếp giáp các trục giao thông

                                                Đơn vị tính: đồng/m2
(Xem tiếp)

Chia sẻ bài viết