14/06/2019 - 17:43

Quản trị rủi ro về rào cản thương mại và pháp lý trong hội nhập kinh tế quốc tế

(CT)- Ngày 14-6, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) phối hợp với Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam  (VIAC) tổ chức Hội thảo “Quản trị rủi ro về rào cản thương mại và pháp lý ở các thị trường trọng điểm trong bối cảnh xu hướng bảo hộ thương mại đang gia tăng”.

Từ năm 1993 đến quý I-2019 tổng số các vụ tranh tụng, xét xử thông qua VIAC đến từ Trung Quốc là 168 vụ, Hàn Quốc 97 vụ, Hoa Kỳ 58 vụ, Nhật Bản 23 vụ. Giá trị tranh chấp theo thị trường (từ năm 1993 đến 2018) do VIAC xử lý gồm: Hàn Quốc 2.278 tỉ đồng, với giá trị bình quân 2 tỉ đồng/vụ; Hoa Kỳ 366 tỉ đồng, giá trị bình quân 7,3 tỉ đồng/vụ. Riêng thị trường Trung Quốc có năm lên đến trên 20-30 vụ tranh chấp, với tổng giá trị tranh chấp 65.494 tỉ đồng. Qua các con số trên có thể thấy, tranh chấp thương mại trong quá trình hội nhập quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam là một vấn đề rất đáng quan tâm; giá trị tranh chấp có thể dẫn đến phá sản, mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tranh chấp thường là do vị trí địa lý xa làm hạn chế khả năng tiếp cận thông tin; năng lực hợp đồng, khả năng thích ứng với hệ thống luật pháp, văn hóa doanh nghiệp của các nước còn kém; diễn biến phức tạp của rào cản thương mại bảo hộ gần đây...

Để giúp doanh nghiệp quản trị rủi ro về rào cản thương mại và pháp lý trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Hội thảo cũng giới thiệu, chia sẻ các thông tin về: Tạo dựng lợi thế trên bàn đàm phán; các điều khoản quan trọng trong hợp đồng; những điều doanh nghiệp lưu ý trước khi ký kết hợp đồng; điều khoản về giải quyết tranh chấp trong hợp đồng; lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả…

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết