14/09/2020 - 20:26

Đồng chí Huỳnh Minh Truyền, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố:

Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh

Tôi thống nhất cao với nội dung Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo đã được Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị rất công phu, có căn cứ lý luận và thực tiễn, bảo đảm được độ tin cậy về mặt khoa học. Tôi nhất trí với chủ đề ĐH là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp; huy động mọi nguồn lực, xây dựng TP Cần Thơ trở thành trung tâm động lực vùng ĐBSCL. Đồng thời, nhất trí với mục tiêu phát triển thành phố giai đoạn mới là “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ xanh, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc miền Tây Nam Bộ”.

Tuy nhiên, theo tôi, dự thảo Báo cáo Chính trị cần bổ sung nội dung, đánh giá sâu hơn tác động ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống của người lao động. Về việc phát triển doanh nghiệp gắn với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới, tôi đề nghị cần đưa ra những chính sách phù hợp để liên kết, kết nối hỗ trợ kinh nghiệm, phương thức quản trị... cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; tạo sự kết nối giữa chính quyền - doanh nghiệp - viện, trường - các tổ chức. Đồng thời có giải pháp huy động được nguồn lực xã hội hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tiếp tục phát huy 2 mạng lưới liên kết: Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ - CanTho Startup Ecosystem và Mạng lưới Vườn ươm ĐBSCL, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

Theo tôi, Báo cáo Chính trị cũng cần bổ sung giải pháp cụ thể sớm xây dựng TP Cần Thơ thành đô thị thông minh, phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp... Bên cạnh đó, có giải pháp nhanh chóng hoàn thành Đề án Khu công nghiệp công nghệ cao; rà soát, điều chỉnh cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tập trung, đặc biệt là thu hút các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước để tạo nhiều việc làm và thu ngân sách cho thành phố.

Song song đó, có giải pháp đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân. Theo tôi, thành phố cần tăng cường các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó, chủ doanh nghiệp và người lao động thấy rõ vị trí, vai trò của tổ chức đảng, tạo điều kiện thuận lợi để thành lập tổ chức đảng và phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đảng.

ANH DŨNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết