18/09/2020 - 18:33

Đồng chí Lê Bá Phước, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố:

Quan tâm đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn

Qua nghiên cứu, tôi thống nhất cao với các nội dung trong Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ trình tại Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong phần đánh giá về những hạn chế, tôi thấy lĩnh vực sản xuất nông nghiệp còn nhiều bất cập, đời sống nông dân còn gặp nhiều khó khăn; vấn đề quy hoạch, tái cơ cấu nông nghiệp, ứng dụng công nghệ vào sản xuất còn chậm, hiệu quả chưa cao; sản phẩm nông nghiệp phần lớn tiêu thụ nội địa, giá trị và sức cạnh tranh thấp...

Về định hướng phát triển thành phố, tôi thống nhất với Dự thảo Báo cáo Chính trị. Tôi đề nghị chọn 3 khâu đột phá ở các lĩnh vực trọng tâm để phát triển thành phố là: Thứ nhất là tập trung cải cách hành chính. Thứ hai là đổi mới về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ. Thứ ba là tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thành phố, với 3 lĩnh vực đầu tư trọng điểm là giao thông (thủy, bộ, hàng không); thủy lợi, nông nghiệp, nông dân và nông thôn; y tế và đào tạo nguồn nhân lực (trong đó có đào tạo nghề và giải quyết việc làm).

Hiện nay, diện tích đất nông nghiệp thành phố còn khoảng 115.000ha, tổng số hộ nông dân hơn 76 ngàn hộ, chiếm 84% tổng số hộ nông nghiệp. Vì thế, thành phố cần quan tâm đầu tư mạnh hơn nữa lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Theo tôi, cần quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng nói chung và hạ tầng giao thông đến vùng nguyên liệu, giúp người dân thuận tiện vận chuyển hàng hóa, thu hút doanh nghiệp đầu tư về nông thôn. Ðổi mới tổ chức sản xuất theo hướng tập trung ruộng đất, liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, giảm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh nông sản. Phát triển mạnh các mô hình kinh tế tập thể làm ăn hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi để các hợp tác xã được tiếp cận vốn vay. Quan tâm đầu tư kho bảo quản nông sản tại các vùng nguyên liệu, tăng thời gian tồn trữ nông sản. Ðồng thời, xây dựng cơ chế quản lý, chế độ thông tin thị trường để giúp giải quyết tình trạng trúng mùa mất giá; xây dựng vùng sản xuất chuyên canh khép kín từ xuống giống đến đảm bảo sau thu hoạch để nông sản đủ sức cạnh tranh trên thị trường các nước.

Theo tôi, hiện nay vấn đề sạt lở bờ sông, khu vực ở cù lao, cồn ngày càng nghiêm trọng. Do đó, thành phố ưu tiên đầu tư giải pháp công trình và phi công trình hữu hiệu để người dân an tâm sinh sống và sản xuất. Thành phố cũng cần quan tâm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, hạn chế lao động rời địa phương đi nơi khác tìm việc làm. Thành phố cũng cần bố trí nơi tái định cư cho người dân trước khi thực hiện dự án để người dân ổn định nơi ở và có chính sách bồi thường thỏa đáng cho người dân.

Riêng đối với nông dân, tôi đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ mới ban hành nghị quyết về nâng cao hiệu quả phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Nghị quyết chuyên đề này sẽ góp phần lan tỏa những mô hình sản xuất hiệu quả. Ðồng thời, khơi dậy ý chí phấn đấu vươn lên của nông dân, nhất là giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc...

THANH THY (lược ghi)    

Chia sẻ bài viết