12/04/2020 - 18:59

Phổ biến pháp luật về giao thông trong cán bộ, hội viên nông dân 

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Cờ Đỏ đã tập trung chỉ đạo tăng cường phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT). Đồng thời, vận động hội viên, nông dân đóng góp xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông.

Theo ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ tịch HND huyện Cờ Đỏ, 4 tháng đầu năm, HND huyện đã phối hợp với Ban ATGT huyện, các ban, ngành, các xã, thị trấn tổ chức 86 cuộc tuyên truyền cho trên 2.618 lượt hội viên, nông dân. Qua các buổi tuyên truyền, hội viên, nông dân được hiểu biết về chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và của địa phương về trật tự ATGT đường bộ, các quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm đúng theo tiêu chuẩn khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy. Các cấp HND huyện cũng vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia bảo vệ các công trình giao thông, tổ chức cho cán bộ, hội viên ký cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT… Qua đó, có 16.339/16.462 hội viên đăng ký thực hiện. Trong 4 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện không có trường hợp cán bộ, hội viên nông dân vi phạm các quy định về trật tự ATGT.

Các cấp HND huyện cũng tích cực huy động sức dân đóng góp xây dựng các công trình giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đồng thời, đã đăng ký thực hiện nhiều công trình giao thông để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Điển hình có các công trình: cầu Từ Tâm 61 (xã Thới Hưng), lộ giao thông tuyến Kênh Giữa (xã Thới Xuân), lộ giao thông tuyến ấp 7 (xã Thạnh Phú),... 

Theo lãnh đạo HND huyện Cờ Đỏ, thực hiện chủ đề Năm an toàn giao thông 2020 “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, Ban Thường vụ HND huyện tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT. Qua đó, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tự giác chấp hành pháp luật ATGT của cán bộ, hội viên, nông dân; đưa cuộc vận động “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông” trở thành phong trào sâu rộng trên địa bàn.

KIẾN QUỐC

Chia sẻ bài viết