14/04/2011 - 08:46

Phê duyệt dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững

(TTXVN)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ trong giai đoạn 2011-2016. Dự án có tổng vốn ODA là 105 triệu USD, trong đó 100 triệu USD vốn vay của WB và viện trợ không hoàn lại của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) là 5 triệu USD.

Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cơ chế tài chính cho phần vốn vay lại của dự án trên. Thủ tướng lưu ý, trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Văn kiện dự án trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện Báo cáo khả thi và phê duyệt theo quy định hiện hành làm cơ sở đàm phán khoản vay, bảo đảm dự án thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

* Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt danh mục dự án “Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long” vay vốn WB. Dự án có tổng kinh phí 210,354 triệu USD, trong đó vốn vay ODA của WB là hơn 160 triệu USD. Vốn đối ứng được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, địa phương tham gia dự án theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước.

Chia sẻ bài viết