26/11/2022 - 17:49

Thủ tướng Phạm Minh Chính:

Phát triển vùng Đông Nam Bộ với “Tư duy đổi mới - Đột phá mới - Giá trị mới” 

(TTXVN) - Sáng 26-11, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7-10-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Ðông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư Vùng, với chủ đề “Tư duy mới - Ðột phá mới - Giá trị mới”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm gian trưng bày sản phẩm công nghệ, nông nghiệp, thủ công, dịch vụ của các tỉnh vùng
Đông Nam bộ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Triển khai Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết trên cơ sở bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị. Chương trình đã đề ra 19 chỉ tiêu; 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; 35 nhiệm vụ, đề án cụ thể và 29 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng vùng Ðông Nam Bộ.

Tại Hội nghị, các bộ, ngành, địa phương tham luận về chương trình, hành động của bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết 24. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Ðông Nam Bộ là nơi “hội tụ tiềm năng, thế mạnh”. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ rõ, vùng Ðông Nam Bộ vẫn còn có tồn tại, hạn chế, như: cơ chế chính sách còn hạn hẹp; kết nối hạ tầng chiến lược chưa hiệu quả; huy động nguồn lực còn hạn chế, chưa huy động hợp tác công tư, nguồn lực trong xã hội; đổi mới, sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa ngang tầm yêu cầu; phát triển văn hóa chưa theo kịp với chính trị, kinh tế, xã hội. Vùng Ðông Nam Bộ gặp những thách thức cả nội tại và khách quan như: phát triển chưa bền vững; tắc nghẽn giao thông; tác động của biến đổi khí hậu; ô nhiễm môi trường; phân hóa giàu nghèo; an sinh xã hội...

Nhắc lại các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể phát triển Ðông Nam Bộ, đóng góp vào phát triển chung của cả nước và quan điểm phát triển nhanh, hài hòa, bao trùm, tổng thể và bền vững, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng phân tích các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển vùng Ðông Nam Bộ phải với phương châm “Tư duy đổi mới - Ðột phá mới - Giá trị mới”.

Thủ tướng chỉ rõ, “Tư duy mới” là phải phát huy tính tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, chân trời, cửa biển của Vùng; dựa vào nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, ngoại lực là quan trọng, đột phá. Vùng phải xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả; biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể; những vấn đề toàn cầu phải có cách tiếp cận toàn cầu, vấn đề tác động toàn dân phải có cách tiếp cận toàn dân.

Thực hiện “Ðột phá mới” là phải có cơ chế chính sách đột phá, trong đó có cách thức, phương thức mới huy động nguồn lực; huy động hợp tác công tư, với các hình thức “lãnh đạo công, quản trị tư”, “đầu tư công, quản lý tư”, “đầu tư tư, sử dụng công”; hình hành trung tâm tài chính; xây dựng quỹ phát triển hạ tầng giao thông chiến lược của Vùng. Bên cạnh đó, phải đưa giáo dục, đào tạo, đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ, khởi nghiệp, tăng năng suất lao động trở thành phong trào, xu thế phát triển của Vùng. Phát triển văn hóa, giáo dục, y tế ngang tầm với phát triển kinh tế, chính trị. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, trong đó có chăm lo nhà ở cho công nhân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công...

Về “Giá trị mới”, Thủ tướng Phạm Minh Chính phân tích, đó là phải mang lại tốc độ tăng trưởng nhanh hơn; đóng góp vào ngân sách nhà nước, thu nhập bình quân đầu người phải cao hơn, sánh với khu vực và quốc tế; phấn đấu chỉ số phát triển con người cao hơn, ngang tầm với các nước phát triển; hạ tầng kết nối vùng, cả nước và quốc tế phải tốt nhất cả nước; khắc phục hậu quả về môi trường và suy thoái môi trường; khắc phục được những tồn tại, nhân dân bức xúc; Ðông Nam Bộ phải đi đầu cả nước phát triển xanh, phát triển bao trùm, toàn diện...

Thủ tướng tin tưởng, với “Tư duy mới - Ðột phá mới - Giá trị mới”; với sự lãnh đạo của Ðảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, sự hợp tác, hỗ trợ của bạn bè quốc tế, sự vào cuộc của người dân, doanh nghiệp; các tỉnh, thành phố Ðông Nam Bộ sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; khẳng định tính đúng đắn, sáng suốt, kịp thời, hiệu quả của Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị, cũng như Nghị quyết 154 của Chính phủ.

* Trong khuôn khổ Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ chứng kiến lễ công bố Thỏa thuận hợp tác và trao Giấy chứng nhận đầu tư, Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, UBND các tỉnh, thành phố vùng Ðông Nam Bộ với các đối tác, nhà đầu tư, với tổng số 20 dự án, tổng số vốn hơn 10 tỉ USD và hơn 5.000 tỉ đồng; thuộc các lĩnh vực lọc hóa dầu, điện tử, hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, du lịch...

* Trước khi diễn ra Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh “Ðột phá mới - Tầm cao mới”. Triển lãm trưng bày 140 bức ảnh, giới thiệu vẻ đẹp hiện đại, năng động, sáng tạo của vùng đất và con người vùng Ðông Nam Bộ…

Chia sẻ bài viết