12/06/2020 - 07:44

Phát triển thương hiệu Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ 

Sau hơn 50 năm phát triển, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ (MCC) khẳng định là cơ sở đào tạo y tế uy tín của ĐBSCL. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ trường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng và định vị thương hiệu MCC.

Lễ ký kết hợp tác giữa đại diện lãnh đạo MCC và đối tác Nhật Bản trong đào tạo, giải quyết việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp. Ảnh: Do trường cung cấp.

Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ có 5 chi bộ trực thuộc, với 80 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức trường đoàn kết vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hầu hết các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020 đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Đảng bộ trường được đánh giá 2 năm "Trong sạch, vững mạnh" và 3 năm "Hoàn thành nhiệm vụ".

Trong 5 năm qua, Đảng ủy đã lãnh đạo Ban Giám hiệu và các khoa, phòng của trường xây dựng mới 5 ngành đào tạo bậc cao đẳng, nâng tổng số ngành đào tạo chính quy trình độ cao đẳng lên 7 ngành. Trong nhiệm kỳ, xây dựng dự án 5 nghề trọng điểm; trong đó có 1 nghề đạt chuẩn cấp độ ASEAN. Cơ sở vật chất của trường được đầu tư xây dựng. Hằng năm, MCC tuyển sinh đạt và vượt chỉ tiêu; mỗi năm tuyển mới từ 1.000-1.200 học sinh sinh viên (HSSV); quy mô đào tạo từ 3.500-4.000 HSSV. Cán bộ, giảng viên, đảng viên đã thực hiện 27 đề tài, 114 sáng kiến, sáng chế cấp cơ sở, 4 bài báo đăng ký tạp chí nước ngoài, xuất bản 3 tập san… Trường tham gia dự án xây dựng Bộ tiêu chuẩn đầu ra ngành Vật lý trị liệu thực hiện trong cả nước, triển khai thực hiện bộ công cụ hoạt động dạy và học, lồng ghép giảng dạy các kỹ năng thiết yếu vào chuyên môn nghề. Ban hành chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng và sổ tay chất lượng tại trường; thực hiện tự đánh giá 2 chương trình đào tạo nghề bậc cao đẳng.

Đồng chí Trần Thu Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy Trường, cho biết: "Một trong 6 bài học thực tiễn khi Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là phải xây dựng được đội ngũ cán bộ, giảng viên, đảng viên vừa hồng vừa chuyên. Từ đó, nhà trường luôn chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cấp ủy cơ sở có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực lãnh đạo, thực sự là những hạt nhân chính trị trong đảng bộ, chi bộ cơ sở".

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ xác định mục tiêu tiếp tục xây dựng Đảng bộ vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có uy tín và năng lực lãnh đạo nhà trường phát triển toàn diện, làm nền tảng xây dựng trường chất lượng cao góp phần cung cấp nguồn nhân lực cho thành phố và khu vực ĐBSCL, thực hiện thắng lợi công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Để đạt mục tiêu trên, Đảng ủy trường tập trung nâng cao vai trò của cấp ủy trong phối hợp với chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đào tạo, giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2020-2025; tiếp tục đạt các tiêu chí để được công nhận là trường nghề chất lượng cao, trường đào tạo nghề trọng điểm của cả nước và cấp độ ASEAN. Trường tiếp tục phấn đấu đạt các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, giáo viên dạy giỏi, nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, làm thiết bị đào tạo... Đồng chí Trần Thu Hồng cho biết: Sau đại hội, Đảng ủy trường sẽ lãnh đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 thành chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, hằng quý và hằng tháng của Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể; định kỳ rà soát bổ sung hoàn thiện và thực hiện tốt Quy chế làm việc của cấp ủy. Đảm bảo tốt mối quan hệ lãnh đạo, phối hợp giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ quy định; tăng cường thông tin hai chiều. Đó cũng là 3 khâu đột phá Đảng ủy trường sẽ nỗ lực thực hiện trong nhiệm kỳ
2020-2025.

B.Kiên

Chia sẻ bài viết