29/06/2020 - 08:51

Phát triển hơn 289ha vùng nuôi thủy sản chất lượng 

Công nhân vận chuyển cá tra nguyên liệu về nhà máy chế biến của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong.

(CT)- Thời gian qua, ngành Thủy sản Cần Thơ tập trung phát triển vùng nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn chất lượng như VietGAP, ASC, BMP, BAP... cung cấp nguồn sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, phục vụ nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu, tăng giá trị sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðến nay, diện tích nuôi thủy sản theo các tiêu chuẩn ở địa bàn TP Cần Thơ là 289,1ha, bao gồm 275,35ha nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, còn lại là diện tích nuôi theo tiêu chuẩn BAP và ASC. Tham gia nuôi thủy sản theo các tiêu chuẩn chất lượng gồm có 4 công ty, 2 hợp tác xã và 99 nông hộ.

Ðối với cá tra, thành phố tập trung tổ chức lại sản xuất theo hướng hình thành các tổ chức liên kết sản xuất để phát triển đúng quy hoạch, theo tiêu chuẩn quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Ðến nay, thành phố có 2 hợp tác xã nuôi cá tra với diện tích 27ha, 35 hộ tham gia liên kết sản xuất với các nhà máy với diện tích 95ha, 9 doanh nghiệp tham gia nuôi cá tra với diện tích 129ha.

Việc phát triển vùng nuôi thủy sản theo các tiêu chuẩn chất lượng nhằm mục tiêu tái thiết ngành Thủy sản Cần Thơ theo quy hoạch, quy mô sản xuất công nghiệp. Qua đó, cung ứng sản phẩm thủy sản đạt tiêu chuẩn chất lượng đáp ứng yêu cầu của thị trường nội địa và xuất khẩu. Việc sản xuất thủy sản theo chuỗi giá trị góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh và giá trị gia tăng cho hộ nuôi lẫn doanh nghiệp chế biến xuất khẩu.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết